Trenutni broj

Svezak 15: Anali Hrvatskog politološkog društva 2018.
Objavljeno: 2019-01-28

Kompletno izdanje

Pogledaj sve brojeve

Časopis Anali Hrvatskog politološkog društva objavljuje ponajprije radove iz političke znanosti, ali i radove iz komunikacijskih znanosti i srodnih disciplina društvenih i humanističkih znanosti, kao što su povijest, sociologija, filozofija, pravo, ekonomija i druge, ako obrađuju teme koju su važne i za političku znanost.

Časopis izlazi u prvoj polovici godine koja slijedi godinu na koju se respektivno izdanje odnosi. Radovi se objavljuju na hrvatskome i engleskom jeziku. Pristup časopisu je otvoren (Open Access Journal).