Trenutni broj

Svezak 66 (2023): Arhivski vjesnik, 2023
					Pogledaj Svezak 66 (2023): Arhivski vjesnik, 2023
Objavljeno: 2023-12-09

Uvodnik

Pregledaj sve brojeve

Arhivski vjesnik je periodička publikacija Hrvatskog državnog arhiva koja objavljuje radove s područja arhivske teorije i prakse, pomoćnih povijesnih znanosti, povijesti ustanova te informacijskih znanosti.

U časopisu se objavljuju neobjavljeni, kategorizirani znanstveni i stručni radovi, s iznimkom rezultata istraživanja prethodno objavljenih u obliku sažetka i izloženih na znanstvenom skupu (što treba istaknuti u bilješci). Radovi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Pored toga objavljuju se kao nekategorizirani radovi (na hrvatskom jeziku): prijevodi znanstvenih ili stručnih radova objavljenih u nekom drugom časopisu, prikazi drugih publikacija, izvješća s konferencija o arhivistici i srodnim područjima te druge vrste prigodnih tekstova.

Arhivski vjesnik izlazi jedanput godišnje.

Časopis autorima ne naplaćuje recenzentski postupak, troškove objavljivanja rada ni druge troškove u vezi s osiguravanjem vidljivosti objavljenog rada na Internetu. Članci se ne honoriraju, a autor kategoriziranog rada dobiva jedan primjerak časopisa.

Časopis Arhivski vjesnik omogućava slobodan pristup objavljenim radovima (Open Acces) preko Portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (Hrčak), a objavljeni radovi mogu se koristiti prema licenci CC BY-NC 4.0 (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence), koja je dostupna na https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Sadržaj radova se prema toj licenci može distribuirati uz navođenje autora u nekomercijalne svrhe bez izmjene. Slanjem svojeg članka uredništvu Arhivskog vjesnika autor potvrđuje da je upoznat s opisanim uvjetima objavljivanja i mogućnostima korištenja objavljenog rada opisanima u licenci CC BY-NC 4.0 te da ih prihvaća.

Arhivski vjesnik referira se u:

Academic Search Ultimate

Library and Information Science Technology Abstracts (LISTA)

Library & Information Science product Family

Computer and Information Systems Abstracts

European Research Indeks for Humanities (ERIH).

 

Časopis se objavljuje potporom Ministarstva kulture i medija te Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.