Fokus i područje djelovanja

ETNOLOŠKA TRIBINA, ISSN 0351-1944 (Tisak), 1848-9540 (Online)

 

Etnološka tribina podupire objavu kritički mišljenih i  inovativnih  tekstova iz područja etnologije i kulturne antropologije, folkoristike, muzeologije i konzervatorskih studija. Zagovara autore koji promišljaju nove konceptualne alate u kvalitativnim istraživanjima i slijede nove paradigme u kulturnoj antropologiji pokazujući tako senzibilitet  za  složenost suvremenih svjetova.

Etnološka tribina je forum raznih etnoloških i kulturnoantropoloških pravaca koji je posebno posvećen promicanju i objavi rezultata kulturnoantropoloških istraživanja u Istočnoj Europi i ostalim postsocijalističkim zemljama. Etnološka tribina prihvaća radove koji predstavljaju izazovna, inovativna i rigorozno konceptualno provedena i predstavljena istraživanja obzirom na epistemološki okvir te kvalitativne metodološke alate dostupne suvremenoj etnologiji i kulturnoj antropologiji.

U skladu s misijom, Etnološka tribina nedavne je brojeve posvetila promicanju suvremenih tema  poput postsocijalizma, tranzicije, migracija, identiteta, medikalizacije zdravstvene skrbi, konceptu kulturne baštine, indigenim pravima i dokumentarnom etnografskom filmu, politikama oblikovanja hodočasničkih odredišta, etici, neoliberalizmu, radu, ekonomskoj krizi, siromaštvu, beskućništvu…

Recenzijski postupak

Uredništvo Etnološke tribine vodi se Standardom uredničkog rada i COPE standaradom koje preporuča Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. S posebnom pažnjom Uredništvo će procjenjivati pojave poput dvostruke predaje rada i plagijarizma te ih kao oblike akademski nečasnog ponašanja procesuirati u skladu s COPE standardima.

Časopis recenzira zaprimljene rukopise u dvostruko slijepom recenzijskom postupku. Svaki rukopis prolazi najmanje dvije recenzije i treću statističku recenziju ukoliko se ukaže potreba.

Učestalost izdavanja

Etnološka tribina izlazi jednom godišnje (u prosincu).

Otvoreni pristup

Etnološka tribina dostupna je na otvorenom pristupu. Objavljeni radovi mogu se koristiti u obrazovne svrke, čitati online ili dijeliti. Zabranjena je njihova komercijalna upotreba, objavljivanje u dijelu ili cjelini bez znanja i odobrenja Urednistva.

Etnološka tribina

Etnološka tribina recenzirani je časopis Hrvatskog etnološkog društva koji pokriva široki korpus suvremenih etnoloških i kulturnoantropoloških tema. Časopis objavljuje  teorijski i etnografski utemeljene radove, rasprave, te prikaze knjiga.

Izvori podrške

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Povijest časopisa

Etnološka tribina podupire objavu kritički mišljenih i  inovativnih  tekstova iz područja etnologije i kulturne antropologije, folkoristike, muzeologije i konzervatorskih studija. Zagovara autore koji promišljaju nove konceptualne alate u kvalitativnim istraživanjima i slijede nove paradigme u kulturnoj antropologiji pokazujući tako senzibilitet  za  složenost suvremenih svjetova.

Etnološka tribina je forum raznih etnoloških  i kulturno-antropoloških pravaca koji je posebno posvećen promicanju i objavi rezultata kulturno-antropoloških istraživanja u Istočnoj Europi i ostalim post-socijalističkim zemljama. Etnološka tribina prihvaća radove koji predstavljaju izazovna, inovativna i rigorozno konceptualno provedena i predstavljena istraživanja obzirom na epistemološki okvir te kvalitativne metodološke alate dostupne suvremenoj etnologiji i kulturnoj antropologiji.

 

U skladu s misijom, Etnološka tribina nedavne je brojeve posvetila promicanju suvremenih tema  poput post-socijalizma, tranzicije, migracija, identiteta, medikalizacije zdravstvene skrbi, konceptu kulturne baštine, indigenim pravima i dokumentarnom etnografskom filmu, politikama oblikovanja hodočasničkih odredišta, etici, neoliberalizmu, radu, ekonomskoj krizi, siromaštvu, beskućništvu…