O časopisu

Fokus i područje djelovanja

Etnološka tribina znanstveni je časopis Hrvatskog etnološkog društva. Časopis objavljuje teorijski i etnografski utemeljene radove, rasprave, te prikaze knjiga. Podupire objavu kritički mišljenih i inovativnih tekstova iz područja etnologije i kulturne antropologije, folkloristike, muzeologije i konzervatorskih studija. Zagovara autore koji promišljaju nove konceptualne alate u kvalitativnim istraživanjima i slijede nove paradigme u kulturnoj antropologiji pokazujući tako senzibilitet za složenost suvremenih svjetova. 

Etnološka tribina je forum raznih etnoloških i kulturnoantropoloških pravaca koji je posebno posvećen promicanju i objavi rezultata kulturnoantropoloških istraživanja u Istočnoj Europi i ostalim postsocijalističkim zemljama. Etnološka tribina prihvaća radove koji predstavljaju izazovna, inovativna i rigorozno konceptualno provedena i predstavljena istraživanja obzirom na epistemološki okvir te kvalitativne metodološke alate dostupne suvremenoj etnologiji i kulturnoj antropologiji.

Recenzijski postupak

Radovi zaprimljeni u časopis prolaze unutarnju uredničku recenziju te najmanje dvije anonimne vanjske recenzije.

Učestalost izdavanja

Etnološka tribina izlazi jednom godišnje (u prosincu).

Otvoreni pristup

Etnološka tribina je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa je u cijelosti besplatno dostupan. Radovi se smiju koristiti sukladno licenci CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Izvori podrške

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske