Uredništvo

Melanija Belaj, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Senka Božić-Vrbančić, Odjel za etnologiju i antropologiju, Sveučilište u Zadru

Olga Orlić, Institut za antropologiju, Zagreb

Tanja Petrović, Institut za studije kulture i sjećanja, ZRC SAZU, Ljubljana

Glavna urednica

Petra Kelemen, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu