Prijavite se ili Registriraj se kako biste napravili prijavu.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Izjavu o originalnosti rada (Upute za autore) autori popunjavaju u isprintanom obliku a potpisan i potom skeniran primjerak salje se el. poštom na adresu uredništva: etnoloska.tribina@gmail.com, odnosno može se kao dopunska datoteka podici kroz sustav prijave rada.

Smjernice za autore

U postupku prijave rada autori su dužni postupati u skladu s uputama autorima, popuniti obrazac za autore (izjava o originalnosti rada)  te tekst predati u skladu s uputama za referiranje.

VAŽNO - OD 2014. GODINE ETNOLOŠKA TRIBINA PRELAZI NA IDENTIFICIRANJE ČLANAKA DOI BROJEM - SUKLADNO TOME AUTORI SU DUŽNI BIBLIOGRAFSKE PODATKE PRIJE PREDAJE RUKOPISA DOPUNITI DOI BROJEM UKOLIKO TAKAV BROJ POSTOJI ZA REFERENCE KOJE SE KORISTE. RUKOPIS U KOJOJ LITERATURA NIJE OBRAĐENA NA NAČIN DA SE U NJOJ VIDI DOI BROJ ZA SVAKU KORIŠTENU REFERENCU NEĆE BITI PRIHVAĆEN OD STRANE ČASOPISA.

Navedeni obrasci nalaze se na stranici: http://hrcak.srce.hr/etnoloska-tribina.

Komentari

Komentar je pozivni znanstveni/stručni rad koji nastaje u dijalogu s vodećim tj. uvodnim radom u bloku rasprave.