Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Izjavu o originalnosti rada ("Upute za autore", https://hrcak.srce.hr/etnoloska-tribina) autori popunjavaju i potpisuju te potom skenirani podižu kroz sustav prijave rada kao dopunsku datoteku ili ga šalju na adresu Uredništva: etnoloska.tribina@gmail.com.

Smjernice za autore

U postupku prijave rada autori su dužni postupati u skladu s uputama autorima, popuniti obrazac za autore (izjava o originalnosti rada) te tekst predati u skladu s uputama za referiranje.

Navedeni obrasci nalaze se na stranici: http://hrcak.srce.hr/etnoloska-tribina.

Komentari

Komentar je pozivni znanstveni/stručni rad koji nastaje u dijalogu s vodećim tj. uvodnim radom u bloku rasprave.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.