Žena, majka, kraljica. O regulatornim učincima sreće

Autor(i)

  • Jelena Kupsjak Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilište u Zadru

Sažetak

Kroz analizu reklamnih kampanja za dodatak prehrani koji obećava povratak sreće ovaj članak
problematizira regulatorne učinke potrage za srećom u kontekstu tranzicije i popularizacije
novih oblika ženskosti u Hrvatskoj. Članak ukazuje na rodne dimenzije “tranzicije”
kroz analizu njezinih materijalizacija u kontekstu popularne kulture. S fokusom na orodnjeno
mentalno zdravlje, analiza se oslanja prije svega na rad Sare Ahmed o afektivnosti
društvenih normi i ideala kao i na rad Lilijane Burcar koji se bavi odnosom kapitalizma i
patrijarhata u postjugoslavenskom prostoru.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-12-22

Broj časopisa

Rubrika

Članci