“Where were they until now ?” Aging, Care and Abandonment in a Bosnian Town / “A gdje su oni bili dosad?” Starenje, skrb i napuštanje u jednom bosanskom gradu

  • Azra Hromadžić
  • Jason Danely
  • Miloš Milenković
  • Sonja Podgorelec
  • Tihana Rubić
  • Željka Petrović Osmak
  • Paul Stubbs

Sažetak

THis article delves into Bosnia-Herzegovina, and especially into the town of Bihać, to ethnographically examine the changing nature of the state and family, as visible through practices of elder care. I use my ethnographic data gathered at a nursing home Vitalis in Bihać, and especially the predicament of an elderly Bosnian woman whom I call Zemka, to argue that both the state and family in postwar and
postsocialist Bosnia-Herzegovina materialize as semi-absent. In the process of unpacking these multiple semi-absences, I reveal the lived effects of changing postwar and postsocialist state, and altering kinshiprelations as they affect “ordinary” people.

Članak je smješten u Bosnu i Hercegovinu, točnije u grad Bihać, i etnografski propituje promjene u shvaćanju koncepata države i obitelji na primjeru praksi brige o starijim osobama. Koristćii etnografske podatke prikupljene tijekom istraživanja u domu za starije osobe “Vitalis” u Bihaću, te životnu sudbinu
starije Bosanke koju ovdje zovem Zemka, u ovom članku tvrdim da se država i obitelj u poslijeratnoj i postsocijalističkoj Bosni i Hercegovini materijaliziraju kao polu-odsutne. Kroz proces razotkrivanja tih mnogostrukih polu-odsutnosti, raskrinkavam i načine na koje posljedice transformacije poslijeratne i postsocijalističke države te obiteljskih odnosa utječu na živote “običnih” ljudi.

Broj časopisa
Rubrika
Rasprava