Dosjei UDBE kao problematični objekt (re)konstrukcije hrvatskog nacionalnog identiteta

  • Viktorija Kudra Beroš Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Sažetak

Analizom narativa o arhivu i arhivskoj građi koji se pojavljuju u javnom prostoru, u ovom se radu otkriva politička i ideološka razina povezana s politikom identiteta nasuprot naizgled neutralne pozicije arhiva kao institucije. Fokus je na proizvodnji emocija putem tih narativa koje sudjeluju u kolektivnom identifikacijskom procesu i antagoniziranju društvenog polja. U radu se razmatra na koji način proizvodnjom emocija (boli, patnje, ljubavi i mržnje) dosjei UDBE kao objekt narativa unutar javnog i političkog prostora sudjeluju u (re)konstruiranju hrvatskog nacionalnog identiteta (kolektivnog tijela), odnosno uspostavljanju konstitutivne norme sjećanja i povijesti. Putem emocija vrijednosno se označavaju identifikacijske oznake "jugoslavenstva" i "hrvatstva" uspostavljajući ih kao binarnu opoziciju te (re)artikulirajući Drugog ("neprijatelja") kao Jugoslavena ili komunjaru. Analiza pokazuje kako se u tom procesu konstruiraju i različite ideološke fantazme koje strukturiraju realnost.

Objavljeno
2018-12-28
Broj časopisa
Rubrika
Članci