Nagrade i priznanja Hrvatskog etnološkog društva u 2017. godini

  • Uredništvo Uredništvo

Sažetak

Nagrade i priznanja Hrvatskog etnološkog društva u 2017. godini:
- Nagrada "Milovan Gavazzi" za životno djelo dodijeljena je Dragici Šuvak za iznimna postignuća na području etnološke muzeologije te doprinos ugledu etnološke i kulturnoantropološke struke
- Nagrada "Milovan Gavazzi" za životno djelo dodijeljena je dr. sc. Milani Černelić za iznimna postignuća na području znanstvenog i nastavnog rada
- Godišnja nagrada "Milovan Gavazzi" dodijeljena je dr. sc. Reani Senjković za znanstvenu monografiju Svaki dan pobjeda: kultura omladinskih radnih akcija (Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Srednja Europa, 2016.)
- Godišnja nagrada "Milovan Gavazzi" dodijeljena je dr. sc. Mojci Piškor i dr. sc. Jošku Ćaleti za projekt "Harmonija disonance" u kategoriji zaštita kulturne baštine
- Godišnja nagrada "Milovan Gavazzi" u kategoriji studentski rad dodijeljena je Tomislavu Augustinčiću, Marinu Mihalju, Gorani Ražnatović i Nikolini Vuković za terenska istraživanja Šokaca u Bačkoj, čije su rezultate predstavili na znanstvenom kolokviju u Vajskoj (Tomislav Augustinčić i Gorana Ražnatović) i u Bačkom Monoštoru (Marino Mihalj i Nikolina Vuković) te objavili u Godišnjaku za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici za 2016. godinu
- Posebno priznanje dodijeljeno je dr. sc. Marijani Belaj za rad i angažman u provedbi projekta Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju u okviru projekta Filozofskoga fakulteta pod nazivom "Usklađivanje studijskih programa u području društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada", te postignute rezultate značajne za struku i obrazovanje u području etnologije i kulturne antropologije

Objavljeno
2018-12-28
Broj časopisa
Rubrika
Obavijesti