Opis časopisa, ciljevi i opseg

REVIJA ZA SOCIOLOGIJU objavljuje teorijske, empirijske i metodološke priloge od općeg interesa za sociologiju i srodne discipline, s posebnim naglaskom na radove koji doprinose boljem razumijevanju tema relevantnih za kontekst Hrvatske, regije zapadnog Balkana, te općenito Centralne i Istočne Europe. Časopis je također otvoren zaprimanju prijedloga tematskih brojeva. Prihvaćeni prilozi zadovoljavaju standarde akademske relevantnosti i znanstvene izvrsnosti, koji su potvrđeni dvjema pozitivnim anonimnim recenzijama. 

Časopis također objavljuje prikaze knjiga i konferencija, kao i kraće eseje / kritičke rasprave / edukativne ili popularizacijske tekstove u sekciji Forum.

Prilozi se objavljuju na hrvatskom ili engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima.

Prva godina izlaženja: 1971
Učestalost izlaženja (godišnje): 3
Područja pokrivanja:Društvene znanosti; Ekonomija; Pravo; Politologija; Sociologija; Psihologija; Demografija; Humanističke znanosti; Etnologija i antropologija

Revija za sociologiju jest u potpunosti časopis otvorenog pristupa (naveden u DOAJ databazi). Revija za sociologiju autorima ne naplaćuje predaju, obrađivanje ni objavljivanje priloga. Sve troškove obrade i objavljivanja priloga snosi izdavač. Autori priloga objavljenih u časopisu zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright (CC BY). Pristankom na objavljivanje autori daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom te elektroničkom obliku.

Revija za sociologiju pridržava se preporuka Odbora za izdavačku etiku (Committee on Publication Ethics – COPE; http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf) prilikom reguliranja standarda etičnog ponašanja i odnosa sviju strana uključenih u postupak objavljivanja (autora/ica, urednika/ica, recenzenata/ica i izdavača).

Časopis se izdaje uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.