Smjernice za suradnike

Znanstveni časopis Revija za sociologiju prvenstveno objavljuje izvorne znanstvene (istraživačke) radove i pregledne radove od općeg interesa za sociologiju i srodne discipline, s posebnim naglaskom na radove koji doprinose boljem razumijevanju tema relevantnih za kontekst Hrvatske, regije zapadnog Balkana, te općenito Centralne i Istočne Europe.

Časopis također prihvaća i prethodna priopćenja i stručne radove, pri čemu se od autora traži da pri prijavi naznače tu kategorizaciju za radove koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:
Prethodno priopćenje (ili istraživačka bilješka) – Znanstveni rad koji sadrži neobjavljene rezultate izvornih istraživanja u preliminarnom obliku.
Stručni rad – Rad usmjeren razmatranju kako se već poznati rezultati znanstvenih istraživanja mogu primijeniti u praksi.

Autore se također poziva predaju prikaze knjiga i konferencija, kao i priloge za rubriku Forum. Prilozi za rubriku Forum uključuju, ali nisu ograničeni na:
Priloge koji se osvrću na pitanja od interesa za društvo ili za sociološku i akademsku zajednicu;
Priloge koji pružaju uvid u napredne ili slabije poznate istraživačke metode i/ili analitičke tehnike;
Priloge u kojima se raspravljaju raznovrsni teorijski pristupi ili modeli;
Priloge koji pružaju pregled raznih softvera za analizu ili upravljanje (kvalitativnim ili kvantitativnim) podacima;
Tekstove o društvenim znanostima popularizirajuće ili edukativne naravi.

Za detaljnije smjernice, autori trebaju konzultirati SMJERNICE ZA AUTORE, kao i DOKUMENT O IZDAVAČKOJ ETICI.

Osim toga, svi naši suradnici slobodno mogu konzultirati i Smjernice za recenzente.

Autori mogu inicijalno predati svoj rad dosljedno koristeći bilo koji autor-datum sustav navođenja referenci. U slučaju prihvaćanja rada za objavu, od autora će se tražiti da rad urede u skladu sa sustavom navođenja referenci kojeg koristi Revija za sociologiju. Kako bi se autorima taj zadatak olakšao, pripremili smo Endnote stil [HR] / [EN] prilagođen zahtjevima Revije za sociologiju. Ipak, konačna odgovornost za točnost njihovih referenci leži na autorima.