Smjernice za suradnike

Znanstveni časopis otvorenog pristupa Revija za sociologiju prvenstveno objavljuje izvorne znanstvene (istraživačke) radove i pregledne radove od općeg interesa za sociologiju i srodne discipline, s posebnim naglaskom na radove koji doprinose boljem razumijevanju tema relevantnih za kontekst Hrvatske, regije zapadnog Balkana, te općenito centralne i istočne Europe.

Također prihvaćamo i kraće istraživačke bilješke koje smatramo posebnim tipom prethodnih priopćenja. Ova kategorija obuhvaća priloge koji se temelje na vremenski osjetljivim podatcima koji zahtjevaju brzu objavu. To primjerice može uključivati tekstove s recentnim uvidima iz istraživanja koja su još uvijek u tijeku, ali pružaju potpuno nove podatke ili neke podatke ključno ažuriraju. Osim toga, u ovoj kategoriji prihvaćat ćemo  i radove koji predstavljaju ili raspravljaju metodološke inovacije, u kvantitativnim, kvalitativnim i miješanim metodama.

U posebnim slučajevima, ako se radi o temi od posebnog interesa za časopis, prihvatit ćemo na razmatranje i ostale tipove prethodnih priopćenja i stručne radove.

Autore se također poziva predaju prikaze knjiga i konferencija, kao i priloge za rubriku Forum. Prilozi za rubriku Forum uključuju, ali nisu ograničeni na:

Priloge koji se osvrću na pitanja od interesa za društvo ili za sociološku i akademsku zajednicu;
Priloge koji pružaju uvid u napredne ili slabije poznate istraživačke metode i/ili analitičke tehnike;
Priloge u kojima se raspravljaju raznovrsni teorijski pristupi ili modeli;
Priloge koji pružaju pregled raznih softvera za analizu ili upravljanje (kvalitativnim ili kvantitativnim) podacima;
Tekstove o društvenim znanostima popularizirajuće ili edukativne naravi.

Za detaljnije smjernice, autori trebaju konzultirati SMJERNICE ZA AUTORE, kao i DOKUMENT O IZDAVAČKOJ ETICI.

Osim toga, svi naši suradnici slobodno mogu konzultirati i Smjernice za recenzente.

Za sve radove koji ulaze u vanjsku recenziju, potrebno je predati dvije datoteke: anonimizirani rukopis i Predajni obrazac.

Autori mogu inicijalno predati svoj rad dosljedno koristeći bilo koji autor-datum sustav navođenja referenci. U slučaju prihvaćanja rada za objavu, od autora će se tražiti da rad urede u skladu sa sustavom navođenja referenci kojeg koristi Revija za sociologiju. Kako bi se autorima taj zadatak olakšao, pripremili smo Endnote stil [HR] / [EN] prilagođen zahtjevima Revije za sociologiju. Ipak, konačna odgovornost za točnost njihovih referenci leži na autorima.