Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Svi su autori pročitali i složili se s predajom rukopisa u ovom obliku.
  • Ovaj rad nije bio prethodno objavljen niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu (u takvom slučaju potrebno je priložiti objašnjenje u Komentarima uredniku).
  • Autori znanstveno recenziranih radova su pripremili dvije datoteke za predaju: anonimizirani rukopis (u OpenOffice, Microsoft Word ili RTF formatu) i ispunjeni Predajni obrazac (PDF).
  • Revija za sociologiju koristi program za provjeru postojanja neorginalnog materijala u tekstu. Predajom radova u Reviju za sociologiju autori pristaju na provjeru originalnosti za vrijeme procesa recenzije i pripreme članka za objavljivanje.

Smjernice za autore

Znanstveni časopis otvorenog pristupa Revija za sociologiju prvenstveno objavljuje izvorne znanstvene (istraživačke) radove i pregledne radove od općeg interesa za sociologiju i srodne discipline, s posebnim naglaskom na radove koji doprinose boljem razumijevanju tema relevantnih za kontekst Hrvatske, regije zapadnog Balkana, te općenito centralne i istočne Europe.

Također prihvaćamo i kraće istraživačke bilješke koje smatramo posebnim tipom prethodnih priopćenja. Ova kategorija obuhvaća priloge koji se temelje na vremenski osjetljivim podatcima koji zahtjevaju brzu objavu. To primjerice može uključivati tekstove s recentnim uvidima iz istraživanja koja su još uvijek u tijeku, ali pružaju potpuno nove podatke ili neke podatke ključno ažuriraju. Osim toga, u ovoj kategoriji prihvaćat ćemo  i radove koji predstavljaju ili raspravljaju metodološke inovacije, u kvantitativnim, kvalitativnim i miješanim metodama.

U posebnim slučajevima, ako se radi o temi od posebnog interesa za časopis, prihvatit ćemo na razmatranje i ostale tipove prethodnih priopćenja i stručne radove.

Autore se također poziva predaju prikaze knjiga i konferencija, kao i priloge za rubriku Forum. Prilozi za rubriku Forum uključuju, ali nisu ograničeni na:

Priloge koji se osvrću na pitanja od interesa za društvo ili za sociološku i akademsku zajednicu;
Priloge koji pružaju uvid u napredne ili slabije poznate istraživačke metode i/ili analitičke tehnike;
Priloge u kojima se raspravljaju raznovrsni teorijski pristupi ili modeli;
Priloge koji pružaju pregled raznih softvera za analizu ili upravljanje (kvalitativnim ili kvantitativnim) podacima;
Tekstove o društvenim znanostima popularizirajuće ili edukativne naravi.

Za detaljnije smjernice, autori trebaju konzultirati SMJERNICE ZA AUTORE, kao i DOKUMENT O IZDAVAČKOJ ETICI.

Svi naši suradnici slobodno mogu konzultirati i Smjernice za recenzente.

Za sve radove koje ulaze u vanjsku recenziju, potrebno je predati dvije datoteke: anonimizirani rukopis i Predajni obrazac.

Revija za sociologiju dozvoljava predaju radova u slobodnom formatu. Autori mogu inicijalno predati svoj rad dosljedno koristeći bilo koji autor-datum sustav navođenja referenci. U slučaju prihvaćanja rada za objavu, od autora će se tražiti da rad urede u skladu sa sustavom navođenja referenci kojeg koristi Revija za sociologiju. Kako bi se autorima taj zadatak olakšao, pripremili smo Endnote stil [HR] / [EN] prilagođen zahtjevima Revije za sociologiju. Ipak, konačna odgovornost za točnost njihovih referenci leži na autorima.

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)

 

 

Istraživačka bilješka (poseban tip prethodnog priopćenja)

Ova kategorija obuhvaća priloge koji se temelje na vremenski osjetljivim podatcima koji zahtjevaju brzu objavu. To, primjerice, može uključivati tekstove s recentnim uvidima iz istraživanja koja su još uvijek u tijeku, ali pružaju potpuno nove podatke ili neke podatke ključno ažuriraju. Osim toga, u ovoj kategoriji prihvaćat ćemo  i radove koji predstavljaju ili raspravljaju metodološke inovacije, u kvantitativnim, kvalitativnim i miješanim metodama.

Prethodno priopćenje

Prethodno priopćenje – Rad koji sadrži neobjavljene rezultate izvornih istraživanja u preliminarnom obliku.

 

 

 

Stručni rad

Stručni rad – Rad usmjeren razmatranju kako se već poznati rezultati znanstvenih istraživanja mogu primijeniti u praksi.

 

 

 

Prikazi

 

 

Forum

 

 

Drugo

 

 

Izjava o privatnosti