Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Svi su autori pročitali i složili se s predajom rukopisa u ovom obliku.
  • Ovaj rad nije bio prethodno objavljen niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu (u takvom slučaju potrebno je priložiti objašnjenje u Komentarima uredniku).
  • Rukopis koji se predaje u kategoriji znanstvenog rada, prethodnog priopćenja ili stručnog rada jest anonimiziran, a "Komentari uredniku" sadrže informacije o sukobu interesa i etičnoj suglasnosti kao i ostale tražene informacije.
  • Datoteke su pripremljene u jednom od sljedećih programa: OpenOffice, Microsoft Word ili RTF.
  • Revija za sociologiju koristi progrem za provjeru postojanja neorginalnog materijala u tekstu. Predajom radova u Reviju za sociologiju autori pristaju na provjeru originalnosti za vrijeme procesa recenzije i pripreme članka za objavljivanje.

Smjernice za autore

Znanstveni časopis Revija za sociologiju prvenstveno objavljuje izvorne znanstvene (istraživačke) radove i pregledne radove od općeg interesa za sociologiju i srodne discipline, s posebnim naglaskom na radove koji doprinose boljem razumijevanju tema relevantnih za kontekst Hrvatske, regije zapadnog Balkana, te općenito Centralne i Istočne Europe.

Časopis također prihvaća i prethodna priopćenja i stručne radove, pri čemu se od autora traži da pri prijavi naznače tu kategorizaciju za radove koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:
Prethodno priopćenje (ili istraživačka bilješka) – Znanstveni rad koji sadrži neobjavljene rezultate izvornih istraživanja u preliminarnom obliku.
Stručni rad – Rad usmjeren razmatranju kako se već poznati rezultati znanstvenih istraživanja mogu primijeniti u praksi.

Autore se također poziva predaju prikaze knjiga i konferencija, kao i priloge za rubriku Forum. Prilozi za rubriku Forum uključuju, ali nisu ograničeni na:
Priloge koji se osvrću na pitanja od interesa za društvo ili za sociološku i akademsku zajednicu;
Priloge koji pružaju uvid u napredne ili slabije poznate istraživačke metode i/ili analitičke tehnike;
Priloge u kojima se raspravljaju raznovrsni teorijski pristupi ili modeli;
Priloge koji pružaju pregled raznih softvera za analizu ili upravljanje (kvalitativnim ili kvantitativnim) podacima;
Tekstove o društvenim znanostima popularizirajuće ili edukativne naravi.

Za detaljnije smjernice, autori trebaju konzultirati SMJERNICE ZA AUTORE, kao i DOKUMENT O IZDAVAČKOJ ETICI.

Osim toga, svi naši suradnici slobodno mogu konzultirati i Smjernice za recenzente.

Revija za sociologiju dozvoljava predaju radova u slobodnom formatu. Autori mogu inicijalno predati svoj rad dosljedno koristeći bilo koji autor-datum sustav navođenja referenci. U slučaju prihvaćanja rada za objavu, od autora će se tražiti da rad urede u skladu sa sustavom navođenja referenci kojeg koristi Revija za sociologiju. Kako bi se autorima taj zadatak olakšao, pripremili smo Endnote stil [HR] / [EN] prilagođen zahtjevima Revije za sociologiju. Ipak, konačna odgovornost za točnost njihovih referenci leži na autorima.

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)

 

 

Prethodno priopćenje

Prethodno priopćenje (ili istraživačka bilješka) – Rad koji sadrži neobjavljene rezultate izvornih istraživanja u preliminarnom obliku.

 

 

 

Stručni rad

Stručni rad – Rad usmjeren razmatranju kako se već poznati rezultati znanstvenih istraživanja mogu primijeniti u praksi.

 

 

 

Prikazi

 

 

Forum

 

 

Drugo

 

 

Izjava o privatnosti