Relacijske rodne strategije u podjeli kućanskih poslova

Autor(i)

  • Augustin Derado Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  • Mirko Petrić Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  • Inga Tomić-Koludrović Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Ključne riječi:

relacijska analiza roda, podjela kućanskog rada, radne strategije kućanstava, kvalitativno istraživanje, Hrvatska

Sažetak

U članku se iznose rezultati kvalitativnog istraživanja rodne podjele kućanskih poslova u Hrvatskoj, u širem okviru ukupnih radnih praksi kućanstava (tj. ukupnoga plaćenog i neplaćenog rada koji pridonosi ostvarivanju njihovih ciljeva). Podatci su prikupljeni kroz 92 polustrukturirana intervjua (34 s muškarcima, 43 sa ženama i 15 partnerskih), provedena u svim hrvatskim regijama, uz visok stupanj varijacije po sociodemografskim obilježjima. Primijenjena je relacijska rodna analiza, čiji je teorijski okvir počivao ponajprije na Bourdieuovu prakseološkom pristupu konceptu strategije, kao i na Pahlovoj konceptualizaciji ukupnog rada kućanstva, te analizi rodne dimenzije strategija kod Hochschild. Procesi kategorizacije uključivali su tri razine kodiranja (referentno, otvoreno i selektivno), a procesi povezivanja izradu analitičkih profila i tablica. Identificirane individualne rodne strategije povezane s obavljanjem kućanskih poslova jesu: strategije neupitnosti, otpora promjeni, suradnje, te proaktivne egalitarnosti (kod muškaraca) i strategije neupitnosti, pritiska, pristajanja, te proaktivne egalitarnosti (kod žena). Dovođenjem u odnos navedenih muških i ženskih individualnih strategija, uz primjenu kriterija rodne ravnoteže, dobivena je sljedeća tipologija strategija kućanstava u Hrvatskoj s obzirom na podjelu kućanskih poslova: neupitno tradicionalna, pretežno tradicionalna, početno egalitarna i proaktivno egalitarna. U dijelu muških i ženskih individualnih strategija pojavljuje se i komponenta opravdavanja u podjeli kućanskih poslova. Teorijski je doprinos analize primjena Bourdieuova prakseološkog pristupa strategijama u relacijskom istraživanju roda.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-30

Kako citirati

Derado, A., Petrić, M. i Tomić-Koludrović, I. (2020) „Relacijske rodne strategije u podjeli kućanskih poslova“, Revija za sociologiju, 50(3), str. 321–351. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/10629 (Pristupljeno: 25veljača2021).

Broj časopisa

Rubrika

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)