Transformacija političkog pojma tranzicije u povijesnom lomu 1989./1991. u Hrvatskoj

Autor(i)

Ključne riječi:

politička tranzicija, ekonomska tranzicija, kapitalizam, Hrvatska

Sažetak

Rad je pokušaj doprinosa istraživanjima transformacije političkih pojmova na primjeru pojma tranzicije. Razdoblje unutar kojeg se istražuje ovaj politički pojam odnosi se na tzv. povijesni lom 1989./1991. u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, odnosno Republici Hrvatskoj. Postavljanjem metodološkog okvira na temelju koncepcija Michaela Freedena i Reinharta Kosellecka, u radu se pokušava odgovoriti na pitanja kako se odvijala transformacija političko-ekonomskog pojma tranzicije, koji su njegovi konstitutivni elementi, u kakvu su međusobnom odnosu te na koji su način izražavali tadašnju stvarnost. Osnova rada su analize tjednika Danas i mjesečnika Banka, uz različite druge znanstvene članke, intervjue i knjige. Pokazalo se da su tadašnji akteri svojim djelovanjem u pravcu razvoja političkog pojma tranzicije, kao krajnji rezultat pridonijeli kontekstu obnavljanja kapitalizma. Pritom su tadašnju stvarnost dijelili na dvije glavne sfere, na političku i ekonomsku, te su vlastite perspektive smještali unutar svake od spomenutih sfera. Njihove težnje u političkoj sferi bile su demokratizacija i pluralizam političkih stranaka, a njihove težnje u ekonomskoj sferi privatno vlasništvo i povećanje efikasnosti. Posljedica tog djelovanja jest formuliranje tadašnjih korjenitih promjena (povijesnog loma) kroz politički pojam tranzicije koji danas uvelike određuje našu koncepciju o nedavnoj prošlosti.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-03-31

Kako citirati

Birač, D. (2021) „Transformacija političkog pojma tranzicije u povijesnom lomu 1989./1991. u Hrvatskoj“, Revija za sociologiju, 51(1). Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/10780 (Pristupljeno: 17rujan2021).

Broj časopisa

Rubrika

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)