Konstrukcija i validacija Skale vjerom inspiriranog društvenog angažmana (VIDA) među mladima u Hrvatskoj

Autor(i)

Ključne riječi:

vjerom inspirirani društveni angažman, religioznost, vjerske prakse, konzervativni društveni pokreti, mladi

Sažetak

Diljem svijeta vjerske zajednice i laička vjerski orijentirana udruženja potiču vjernike, osobito mlade, na aktivni angažman u promicanju i zaštiti religijskih vrijednosti. U Hrvatskoj se vjerski društveni angažman promovira i prakticira već desetljećima, no taj je iskaz religioznosti ostao posve neistražen. U svrhu stvaranja pretpostavki za izučavanje raširenosti, oblika, pozadine i učinaka takve vjerske prakse u radu se predstavlja izrada i metrijska provjera Skale vjerom inspiriranog društvenog angažmana (VIDA). U kvalitativnome dijelu istraživanja kreirano je 16 indikatora konceptualno predviđenih dimenzija humanitarnog, evangelizacijskog, građanskog i političkog društvenog angažmana. Anketni, evaluacijski, dio istraživanja proveden je na slučajnom uzorku mladih u dobi od 18 do 25 godina (N = 522), selektiranih iz velikog nacionalnog internetskog panela. Struktura i spolna invarijatnost VIDA-e provjerena je konfirmacijskom faktorskom analizom, a valjanost njenim povezivanjem s drugim mjerama religioznosti te srodnim stavovskim i vrijednosnim obilježjima. Za cjelinu i podskale VIDA-e analizama je demonstrirana kriterijska, konstruktna i diskriminacijska valjanost, visoka interna konzistentnost, dobro pristajanje latentne strukture podacima te podjednaka primjenjivost na mlade muškarce i žene u Hrvatskoj. Na kraju rada kratko se raspravlja o ograničenjima i mogućnostima uporabe nove mjere.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-30

Kako citirati

Landripet, I., Koletić, G., Jurković, L., Zrinščak, S. i Štulhofer, A. (2020) „Konstrukcija i validacija Skale vjerom inspiriranog društvenog angažmana (VIDA) među mladima u Hrvatskoj“, Revija za sociologiju, 50(3), str. 407–434. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/10904 (Pristupljeno: 25veljača2021).

Broj časopisa

Rubrika

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)