Vizije osobne budućnosti adolescenata u kontekstu težnje k obrazovnoj pokretljivosti: slučaj Srbije

Autor(i)

  • Nada Polovina Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
  • Dragana Gundogan Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
  • Mladen Radulović Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija https://orcid.org/0000-0002-6427-9026

Ključne riječi:

vizije osobne budućnosti, karijerne vizije, obrazovna pokretljivost, Srbija

Sažetak

U suvremenim društvima postoji veliki utjecaj globalnih ekonomskih okolnosti, političkih nesigurnosti i društvenih nejednakosti na formiranje vizija osobne budućnosti mladih. U ovom radu istražujemo odnos između općih i specifičnih karijernih vizija budućnosti mladih, s jedne strane, i orijentacija mladih k obrazovnoj pokretljivosti, s druge. Obrazovna pokretljivost definirana je putem usklađenosti razine obrazovanja roditelja i obrazovnih aspiracija njihovih potomaka koji su anketirani tijekom završne godine srednje škole. Na ovaj su način određene tri grupe ispitanika. Analizirali smo kako se pripadnici tih grupa razlikuju u odnosu na (a) opće aspekte vizija osobne budućnosti, (b) karijerno-specifične aspekte vizija, kao i u odnosu na (c) faktore koje pripadnici ovih grupa percipiraju kao značajne za ostvarenje karijernih vizija. Uočene su značajne razlike između triju grupa u pogledu općih i karijerno-specifičnih vizija budućnosti. Mladi koji planiraju studirati preokupiraniji su karijerom i vjeruju da su osobne karakteristike značajniji faktor karijernog uspjeha, nego oni koji to ne namjeravaju. Konačno, u radu se sugerira da bi bilo korisno, kako bi se u potpunosti razumjele vizije budućnosti mladih iz mikro i makro perspektive, ujediniti psihološki i sociološki pristup. 

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-04-30

Kako citirati

Polovina, N., Gundogan, D. i Radulović, M. (2021) „Vizije osobne budućnosti adolescenata u kontekstu težnje k obrazovnoj pokretljivosti: slučaj Srbije“, Revija za sociologiju, 51(1), str. 21–50. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/11640 (Pristupljeno: 17rujan2021).

Broj časopisa

Rubrika

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)