Poznavanje izabranih radnih prava među maturantima srednjih strukovnih škola u Hrvatskoj

Autor(i)

Ključne riječi:

radna prava, pravna socijalizacija, pravna pismenost, strukovne škole, građanski odgoj i obrazovanje

Sažetak

U radu se analiziraju rezultati anketnog istraživanja o poznavanju izabranih radnih prava među maturantima srednjih strukovnih škola u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno tijekom 2019. u okviru EU projekta "Znanjem do prava" na uzorku od 1102 maturanta iz 54 srednje strukovne škole različitih trogodišnjih, četverogodišnjih i petogodišnjih programa. Primjenom deskriptivne statistike i regresijske analize, u radu se nastoji ustanoviti postoje li razlike u pokazanom znanju o radnim pravima i povezanost sociodemografskih i obrazovanih karakteristika ispitanika s razinom pravne pismenosti. Rezultati ukazuju na njihovo relativno slabo poznavanje i nisku razinu pravne pismenosti iz područja izabranih radnih prava te povezanost sociodemografskih i obrazovnih obilježja ispitanika s indeksom ukupnog znanja o izabranim radnim pravima. Regresijska analiza pokazuje kako varijabla spol ima najveći utjecaj na razinu pravne pismenosti među ispitanim maturantima srednjih strukovnih škola. Osim u sagledavanju aktualnog stanja u pogledu znanja ispitanih maturanata srednjih strukovnih škola o izabranim radnim pravima, te poticanju akademskih i javnih rasprava, nalazi ovog istraživanja mogu imati aplikativnu vrijednost pri izradama plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja na različitim obrazovnim razinama, kao i za razvoj i planiranje sindikalnog djelovanja u Hrvatskoj u pogledu regrutacije novog članstva. Istraživački nalazi potencijalno doprinose i kod nas nedovoljno istraženim temama pravnog znanja, pravne pismenosti, pravne kulture i pravne socijalizacije putem koje se ta znanja usvajaju.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-04-30

Kako citirati

Jeknić, R. i Čop, B. (2021) „Poznavanje izabranih radnih prava među maturantima srednjih strukovnih škola u Hrvatskoj“, Revija za sociologiju, 51(1), str. 51–80. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/12227 (Pristupljeno: 17rujan2021).

Broj časopisa

Rubrika

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)