Stavovi hrvatskih građana prema djeci s teškoćama u razvoju

Autor(i)

  • Marina Vidaković Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
  • Matilda Nikolić Ivanišević Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska https://orcid.org/0000-0001-8473-1035
  • Andrea Tokić Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska https://orcid.org/0000-0001-8073-0430
  • Jelena Ombla Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
  • Ana Slišković Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Hrvatska https://orcid.org/0000-0002-5621-648X

Ključne riječi:

djeca s poteškoćama u razvoju, socijalna distanca, afektivna i ponašajna komponenta stava.

Sažetak

Cilj istraživanja bio je ispitati stavove prema djeci s teškoćama u razvoju te razlike u pojedinim aspektima stava (socijalna distanca, osjećanje i ponašanje u blizini djeteta s teškoćama u razvoju) s obzirom na sociodemografske karakteristike sudionika, iskustvo u kontaktu s djecom s teškoćama te razinu znanja o problematici. Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku punoljetnih građana RH (N=600) metodom telefonskog anketiranja. Građani RH imaju izrazito pozitivne stavove prema djeci s teškoćama: 86% sudionika se osjeća donekle ili potpuno ugodno u njihovoj blizini, 93% ostvaruje kontakt pri konkretnom susretu, a 70% ih izjavljuje da nema nikakvu socijalnu distancu prema djeci s teškoćama. Žene se, u odnosu na muškarce, osjećaju ugodnije u njihovoj blizini. Osobe nižeg obrazovanja i starije dobi izražavaju veću socijalnu distancu, ali stariji sudionici pri kontaktu otvorenije pristupaju djeci s teškoćama. Znanje se pokazalo važnom odrednicom stava prema djeci s teškoćama u razvoju, pri čemu sudionici s najmanje znanja imaju najizraženiju socijalnu distancu, doživljavaju najveću razinu neugode pri susretu s djecom s teškoćama te rjeđe ulaze u kontakt ili ga iniciraju. Poznavanje djeteta s teškoćom pozitivno se odrazilo na afektivnu i ponašajnu komponentu stava. Nalazi ovog istraživanja upućuju na prihvaćanje djece s teškoćama u razvoju u našem društvu te ističu ulogu znanja i kontakta u borbi protiv stigmatizacije ranjivih skupina.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-08-31

Kako citirati

Vidaković, M., Nikolić Ivanišević, M. ., Tokić, A., Ombla, J. . i Slišković, A. . (2022) „Stavovi hrvatskih građana prema djeci s teškoćama u razvoju“, Revija za sociologiju, 52(2), str. 183–212. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/18749 (Pristupljeno: 31siječanj2023).

Broj časopisa

Rubrika

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)