"Nas nitko niš' ni' pital": Medijske reprezentacije slučaja pokušaja uspostave prihvatilišta za tražitelje azila kod Petrinje

Autor(i)

  • Helena Popović Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska https://orcid.org/0000-0001-6318-4976
  • Drago Župarić Iljić Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska https://orcid.org/0000-0001-5654-4080
  • Kruno Kardov Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Ključne riječi:

Mediji, medijske reprezentacije, migracije, azil, sekuritizacija

Sažetak

U radu se analiziraju medijske reprezentacije migranata s posebnim fokusom na slučaj pokušaja uspostave prihvatilišta za tražitelje azila u naselju Mala Gorica kod Petrinje. Kretanja prisilnih migranata kroz zemlje na balkanskoj ruti nakon zatvaranja Balkanskog koridora stavljaju države u regiji u izazovnu poziciju upravljanja migracijama, te eventualne organizacije i provedbe prihvata i integracije za one koji su u potrebi za međunarodnom izbjegličkom zaštitom ili kojima je ona odobrena. Odabir lokacije i izgradnja ili adaptacija smještajnih objekata, tj. prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite (azila), često mogu biti mjesta otpora i protesta lokalnog stanovništva zbog odluka vlasti da upravo u njihovoj sredini uspostavi objekt tog tipa i namjene. U procesu informiranja građana i zauzimanja stavova prema "drugima", mediji igraju važnu ulogu budući da, uz druge društvene aktere na pozicijama moći, dominantno (su)oblikuju javni diskurs. Korištenjem kvalitativne analize sadržaja medijskih članaka objavljenih od studenoga 2018. do svibnja 2019. godine (N=52) – i temeljene na pristupu analizi dokumenata Altheidea i Schneidera (2017) – identificirani su diskursi, teme i okviri koji pridonose razumijevanju medijske reprezentacije spomenutog fenomena. Prema analizi argumentacije različitih aktera identificirane su tri teme: odnos žrtve i nasilnika, odnos vlasti i naroda te odnos između "centra" (Zagreb) i "periferije" (Petrinja) – sve tri, u različitim varijacijama, upućuju na problem nejednakosti, odnosno dominacije i subordinacije. Nastavno na njih, identificirana su dva dominantna medijska okvira u izvještavanju: diskurzivna konstrukcija migranata kao društveni problem i sukob kao konstitutivna relacija između društvenih aktera.

##submission.downloads##

Objavljeno

2022-08-31

Kako citirati

Popović, H., Župarić Iljić, D. i Kardov, K. (2022) „"Nas nitko niš’ ni’ pital": Medijske reprezentacije slučaja pokušaja uspostave prihvatilišta za tražitelje azila kod Petrinje“, Revija za sociologiju, 52(2), str. 153–181. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/21493 (Pristupljeno: 9veljača2023).

Broj časopisa

Rubrika

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)