Sociološki osvrt na odrednice studentskoga internetskog kupovanja u Hrvatskoj

Autor(i)

  • Ivana Brstilo Lovrić Hrvatsko katoličko sveučilište, Hrvatska

Ključne riječi:

internetsko kupovanje, internetski kupci, studenti, Hrvatska, kapital, tehnološki resursi i prakse, online rizici

Sažetak

Valorizirajući internetsko kupovanje kao aktualan fenomen koji je zadnjih godina u globalnom porastu, ovim radom se ukazuje na deficit društvenih, napose socioloških, analiza na temu u kontekstu hrvatskog društva. Pregledom literature o profilima internetskih kupaca postavljen je okvir za ispitivanje studentske populacije koja je prepoznata kao predvodnik suvremenih potrošačkih i tehnoloških trendova. Operacionalizacijom viševrsnih forma kapitala uz varijable demografije, tehnoloških resursa i praksi, ispitane su odrednice studentskoga internetskog kupovanja u Hrvatskoj (N= 1094). Izvorni empirijski nalazi prikupljeni metodom ankete pokazuju da studentsko internetsko kupovanje najpouzdanije predviđaju posjedovani tehnološki resursi, tehnološke vještine i interesi na način da su ispitanici opremljeniji novim tehnologijama s izraženijim tehnološkim vještinama i interesom za praćenjem tehnoloških trendova vjerojatniji internetski kupci. Aspekti tehnoloških resursa i praksi udruženi s ekonomskim kapitalom utvrđeni su značajnima i kod razlikovanja studenata koji (ne)kupuju putem interneta, što je podcrtalo višerazinske nejednakosti u perspektivi studentskog internetskog kupovanja. Izražena zabrinutost oko online rizika te tradicionalna (ne)vezanost za fizičku kupovinu ispostavili su se glavnim razlozima neprakticiranja internetskog kupovanja iz perspektive ispitanika, što je razvojnu dinamiku same prakse zaokružilo temama društvene nejednakosti i nepovjerenja.

Biografija autora

Ivana Brstilo Lovrić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Hrvatska

 

 

 

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-05-07

Kako citirati

Brstilo Lovrić, I. (2020) „Sociološki osvrt na odrednice studentskoga internetskog kupovanja u Hrvatskoj“, Revija za sociologiju, 50(1), str. 31–59. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/9258 (Pristupljeno: 25lipanj2022).

Broj časopisa

Rubrika

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)