Resursi i strategije mladih roditelja u Srbiji

Autor(i)

  • Dragan Stanojevic Filozofski fakultet Beograd
  • Smiljka Tomanović Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  • Milana Ljubičić Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Ključne riječi:

mladi roditelji, resursi, strategije, kombinirane metode, Srbija

Sažetak

Predmet ovog članka su resursi i strategije koje mladi roditelji koriste kao odgovore na zahtjeve koji dolaze iz različitih domena (stanovanja, financija, rada i obitelji). Strukturne i kulturne karakteristike društvenog konteksta Srbije čine okvir unutar kojega je smješten predmet istraživanja. Zatim su analizirane razlike među mladim roditeljima koje se tiču resursa poput stanovanja, zaposlenja kao i njihove strategije, imajući u vidu njihov socioekonomski status (SES) i rod. Analiza je temeljena na kombiniranim metodama koje uključuju rezultate anketnog istraživanja mladih u dobi od 18 do 35 godina, kao i kvalitativnu analizu polustrukturiranih intervjua provedenih s 24 mladih očeva i majki. Analize upućuju na značajne SES i rodne razlike mladih roditelja u pogledu resursa kojima raspolažu i strategija kojima se koriste, a koje su oblikovane društvenim strukturama i kulturom roditeljstva specifičnom za suvremeno društvo Srbije.

##submission.downloads##

Objavljeno

2020-12-30

Kako citirati

Stanojevic, D., Tomanović, S. i Ljubičić, M. (2020) „Resursi i strategije mladih roditelja u Srbiji“, Revija za sociologiju, 50(3), str. 353–380. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rzs/article/view/9533 (Pristupljeno: 25veljača2021).

Broj časopisa

Rubrika

Znanstveni radovi (izvorni i pregledni)