"Okus doma": Integracija azilanata protkana transnacionalnim procesima i promicanjem kulinarskih tradicija

Autor(i)

  • Rahela Jurković
  • Marijeta Rajković Iveta

Sažetak

Integracija imigranata u države Europske unije danas je jedno od ključnih društvenih pitanja. Cilj je rada na studiji slučaja kolektiva Okus doma prikazati pokušaje i (ne)uspješnost socioekonomske, kulturne i interakcijske integracije izbjeglica i tražitelja međunarodne zaštite u hrvatsko društvo. Istraživanje se temelji na etnološkoj i kulturnoantropološkoj kvalitativnoj metodologiji: na intervjuima s azilantima i tražiteljima azila, sudjelovanju s promatranjem na radionicama kuhanja i promocijama hrane, te analizi medijskog diskursa. Osim integracijskog procesa koji se pokazao iznimno bitnim za azilante i tražitelje azila, autorice pokazuju koliko participacija odnosno pripremanje hrane u Okusu doma izbjeglicama omogućuje bivanje u transnacionalnom polju. Na kraju upućuju na dva sasvim suprotna načina prihvaćanja hrvatskih građana azilanata uključenih u ovu inicijativu (od dobrodošlice do distancije), drugih azilanata, tražitelja zaštite i, općenito, imigranata u Hrvatskoj.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2017-02-08

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI