Amruševa 11/II
10000 Zagreb, Hrvatska

Glavni kontakt

Ankica Marinović
Prof.dr.sc.
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Pomoćni kontakt

Nino Katic