Poštovane kolegice i kolege,

Od ovog, prvog broja u 2019. godini, časopis Sociologija i prostor uređuje novo uredništvo, a osnovan je i novi međunarodni savjet časopisa u kojem su članovi ugledni znanstvenici i znanstvenice iz Hrvatske i svijeta, koji, osim područja kojima se bave istraživači Instituta, pokrivaju i neke druge teme u polju sociologije i njoj srodnih znanosti.

Od srca zahvaljujemo dosadašnjem uredništvu časopisa na dugogodišnjem kontinui- ranom radu i zalaganju za vidljivost i prepoznatljivost časopisa u domaćoj i međuna- rodnoj znanstvenoj zajednici. Posebno želimo zahvaliti bivšoj glavnoj i odgovornoj urednici dr. sc. Anđelini Svirčić Gotovac i izvršnoj urednici dr. sc. Jeleni Zlatar Gamberožić te urednici prikaza dr. sc. Ani Maskalan na suradnji i pomoći u prvim mjesecima prilikom preuzimanja svih poslova vezanih uz objavljivanje ovog broja. Naše kolegice su odradile veći dio, a mi smo samo završili odlično odrađen posao.

Novo uredništvo poziva sve dosadašnje suradnice i suradnike da svojim znanstve- nim radovima i dalje doprinose kvaliteti, značaju i vidljivosti časopisa Sociologija i prostor. Također, cilj nam je potaknuti što veći broj domaćih i međunarodnih istraži- vača/ica na objavljivanje svojih znanstvenih spoznaja u novim, posebice tematskim brojevima, u sklopu različitih znanstveno-istraživačkih projekata.

Radujemo se budućoj suradnji i novim temama u istraživanju različitih dimenzija prostora.

Za uredništvo,

Ankica Marinović

Glavna i odgovorna urednica