Objave

Poštovane kolegice i kolege,

Rok za predaju radova za posebni broj Sociologije i prostora o pandemiji virusa COVID-19 je produžen do 1. studenog 2020.

Radovi se šalju elektroničkom poštom na adresu/e-mail: ankica@idi.hr, lanapeternel@idi.hr i/ili sip@idi.hr.

Također, moguća je prijava radova preko OJS-a: https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/sip/about/submissions

Srdačno,

Ankica Marinović i Lana Peternel