O časopisu

Strategos je znanstveni časopis Hrvatskog vojnog učilišta koji je osnovan u svrhu objavljivanja prvenstveno znanstvenih radova u znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće.

U Strategosu se objavljuju izvorni znanstveni radovi, pregledni radovi, stručni radovi i prethodna priopćenja koja tematski pokrivaju širok raspon interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja vezanih uz vojnu, obrambenu i sigurnosnu problematiku. Sa zadovoljstvom prihvaćamo članke u kojima se raspravlja o teorijskim pitanjima, radove koji su usmjereni na empirijska istraživanja, kao i one u kojima se obrađuju inovativni metodološki pristupi. Jedan je od glavnih ciljeva časopisa potaknuti znanstveno utemeljenu raspravu o vojnoj, obrambenoj i sigurnosnoj problematici.

U Strategosu se, u prvom redu, objavljuju članci iz sljedećih tematskih područja, premda popis koji slijedi ne treba shvatiti isključivim:

Primjena novih metoda, tehnika i tehnologija u razvoju sposobnosti  u području obrane i sigurnosti

 • Civilno vojna suradnja
 • Društveni trendovi i njihov utjecaj na oblikovanje sigurnosnog okruženja,
 • Domovinski rat
 • Energetska i ekološka sigurnost i utjecaj u području obrane i sigurnosti
 • Ekonomske teme u području obrane i sigurnosti
 • Etika u području obrane i sigurnosti
 • Geopolitika i nacionalna sigurnost
 • Hibridno ratovanje i nacionalna sigurnost
 • Krizno upravljanje
 • Međunarodna obrambena i sigurnosna suradnja
 • Međunarodne sigurnosne organizacije
 • Menadžment u području obrane i sigurnosti
 • Nacionalna obrambena i sigurnosna strategija
 • Nacionalna i međunarodna politika
 • Održivost obrambenih i sigurnosnih sustava,.
 • Opći menadžment u području obrane i sigurnosti
 • Operativni menadžment u području obrane i sigurnosti
 • Organizacija obrambene industrije (klasteri, vlada, privatni sektor…)
 • Pedagogija i andragogija u vojno obrazovnom sustavu
 • Područje obrane i sigurnosti  i društvena kretanja
 • Područje obrane i sigurnosti  i psihološke operacije
 • Pravo u području obrane i sigurnosti
 • Prijelomne tehnologije i inovacije
 • Projektni menadžment u području obrane i sigurnosti
 • Razvoj i implementaciju novih tehnologija u obrambenom sustavu
 • Strateški menadžment u području obrane i sigurnosti
 • Tehnološke promjene i gospodarski rast  u području obrane i sigurnosti
 • Tehničke znanosti u razvoju i unaprjeđenju područja obrane i sigurnosti
 • Upravljanje obrambenim  i sigurnosnim resursima
 • Upravljanje ugovornim odnosima u području obrane i sigurnosti
 • Upravljački alati u području obrane i sigurnosti
 • Upravljanje realizacijom  u području obrane i sigurnosti
 • Upravljanje ljudskim resursima  u području obrane i sigurnosti
 • Upravljanje znanjem  u području obrane i sigurnosti
 • Upravljanje donošenjem odluka u području obrane i sigurnosti
 • Upravljanje informacijskom tehnologijom u području obrane i sigurnosti
 • Geografsko informacijskim sustavima (GIS) u području obrane i sigurnosti
 • Vanjska i sigurnosna politika i nacionalna sigurnost
 • Vojna geografija
 • Zdravlje i obrazovanje u području obrane i sigurnosti
 • Nespomenuta područja u području obrane i sigurnosti

Strategos naročito potiče objavu članaka koji u obradi prethodno spomenutih tematskih područja pristupaju interdisciplinarno. Časopis je prvenstveno namijenjen, strategijskim analitičarima, sigurnosnim stručnjacima, vojnim stručnjacima znanstvenicima koji se bave istraživanjima vezanim za, vojna, obrambena i sigurnosna pitanja. te svima onima koji pokazuju znanstveni interes.

Časopis objavljuje radove na engleskom i hrvatskom jeziku, a radi međunarodne vidljivosti preferiramo članke na engleskom jeziku.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Izdavač i članovi Uredništva nisu odgovorni za pogreške niti posljedice korištenja informacija sadržanih u časopisu Strategos. Izjave i mišljenja iznesena u člancima u časopisu, isključivo su autorski, a ne od strane MORH-a, OS RH niti bilo kojeg ministarstva Vlade RH. Izdavač i članovi Uredništva odriču se odgovornosti u slučaju povrede osoba ili vlasništva proizašlih iz ideja i proizvoda spomenutih u člancima ili oglasima objavljenim u Časopisu.