Kontakt

Croatian Defense Academy „Dr. Franjo Tuđman“
Defense Strategic Studies Centre „Janko Bobetko“
Ilica 256b

10000 Zagreb

Glavni kontakt

doc.dr.sc. Davor Ćutić(Editor-in-chief)
Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“
Telefon + 385 137 84 386

Pomoćni kontakt

dr. sc. Dalibor Vrgoč(Executive Editor)
Telefon + 385 137 86 679