Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzijskom postupku pri nekom drugom časopisu. U suprotnom, molimo to obrazložiti pod "komentari uredniku".
  • Datoteka koja sadrži rad je u Microsoft Word ili RTF formatu.
  • URL adrese za mrežno dostupne bibliografske čestice su priložene.
  • Tekst sadrži jednostruki razmak; koristi se font 12; preferira se kurziv(italic), radije nego podcrtavanje (prihvaća se za URL adrese); i sve ilustracije, slike i tablice su smještene na prikladnim mjestima u tekstu, radije nego na njegovom kraju.
  • Tekst ispunjava stilske i bibliografske zahtjeve navedene u Smjernice za autore, koje se nalaze u rubrici "o časopisu".

Smjernice za autore

Preduvjeti za podnošenje prijave

U okviru postupka podnošenja prijave, autori moraju provjeriti usklađenost sa navedenim točkama, a podnošenje prijava može se vratiti autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica.

Prijava članka nije objavljena ranije i nije u postupku za objavu negdje drugdje.

Sažetak je dužine između 100 i 250 riječi. Članak sadrži između 4500 i 6500 riječi (uključujući i literaturu).

Članak je profesionalno uređen (po mogućnosti od strane izvornog govornika).

Na kraju članka, popis literature je numeriran po abecedi prezimena prvog autora svakog izvora.

APA style je korišten za literaturu(reference).

Upute autorima možete preuzeti na web stranici časopisa Strategos

https://strategos.morh.hr/upute-autorima/

Izvorni znanstveni rad

Izvorni znanstveni rad sadrži prethodno nepoznate rezultate temeljnih ili primijenjenih istraživanja. Ova kategorija uključuje nove znanstvene činjenice i uvide, koji čine doprinos znanosti.

Prethodno priopćenje

Izvorni znanstveni rad može biti i prethodno priopćenje koje sadrži nove znanstvene rezultate koji traže hitno objavljivanje, a istraživanja su u tijeku. Takav rad/članak ne mora omogućavati ponavljanje i provjeru prikazanih rezultata. Objavljuje se samo uz pisanu obavezu autora da nakon toga objavi i izvorni znanstveni članak po završetku istraživanja.

Pregledni znanstveni rad

Pregledni znanstveni rad je cjelovit pregled nekog problema ili područja istraživanja na osnovi većobjavljenih radova, ali sadrži originalne analize, sinteze ili prijedloge za daljnja istraživanja. Ima opsežniji uvod i raspravu nego izvorni znanstveni rad. Ova se kategorija rada razlikuje od izvornog znanstvenog rada prvenstveno u činjenici da ne donosi nove znanstvene spoznaje (rezultate).

Stručni rad

Stručni rad obrađuje određene probleme koji se javljaju u određenoj struci. On daje stručne naputke i prijedloge kako se taj problem može riješiti (tehnika, tehnologija, metodika).

Pregledni stručni rad

Pregledni stručni rad daje cjeloviti pregled određenog stručnog problema (tehnika, tehnologija, metodika) na temelju većobjavljenih radova i upućuje na najbolje načine rješavanja navedenog problema.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte registrirane na ovim stranicama koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti dostupne niti jednoj drugoj stranci.