Dostupnost geomagnetske informacije

Autor(i)

  • Mario Brkić Geodetski fakultet Zagreb

Ključne riječi:

geomagnetski modeli, geomagnetska informacija, diseminacija podataka, sigurnost podataka

Sažetak

Pitanje javne dostupnosti podataka o Zemljinom magnetskom polju u Hrvatskoj nije odgovarajuće riješeno. Rad predstavlja prijedlog kojim se geomagnetska informacija proglašava javno raspoloživom tek kada njena pouzdanost padne na onu od trenutno najboljih javno dostupnih globalnih geomagnetskih modela. Uz takav kriterij, praćenje i predikcija nepouzdanosti aktualnog modela geomagnetske informacije GI2022 sugerira razdoblje pouzdanosti izvorne geomagnetske informacije od najmanje tri godine od epohe redukcije posljednje izmjere nacionalne geomagnetske mreže. Jednako bi tako trebalo biti razdoblje nedostupnosti geomagnetske informacije u hrvatskoj javnosti. Naravno, tijekom tog razdoblja nužno je posvetiti prikladnu pozornost sigurnosti samih podataka.

Biografija autora

Mario Brkić, Geodetski fakultet Zagreb

Full Professor MARIO BRKIĆ, PhD (mario.brkic@geof.unizg.hr) is Head of Chair for Mathematics and Physics at the Faculty of Geodesy of University of Zagreb, Kačićeva 26, HR 10000 Zagreb, Croatia. As a full professor he holds physics and geomagnetism classes. He has been leading geomagnetic information renewal projects for the Croatian MoD and State Geodetic Administration as well as Ministry of Science since 2002.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-07-11

Broj časopisa

Rubrika

Pregledni znanstveni rad