Ius ad bellum i ius in bello u ranoj islamskoj civilizaciji

  • Nedžad Bašić Centar za ljudska prava i prevenciju konflikta, Pravni fakultet, Univerzitet u Bihaću, Bihać, Bosna i Hercegovina
Ključne riječi: Akham al–Hiraba, Akham al–Bughat, Akham al–Tariq

Sažetak

Ovaj članak ima za cilj povećati znanje o ranom islamskom međunarodnom pravu, uključujući znanje o prirodi islamskog ratnog prava u ranoj fazi islama. U članku se razmatra mogući pravni sukob između normi islamskog božanskog prava i islamske jurisprudencije kao posljedice tumačenja normi božanskog prava od strane čovjeka kao Božjeg agenta na zemlji. U tom potencijalnom pravnom sukobu članak razmatra interakcije između zakona rata i zabrane nasilja u islamu, što postaje iznimno važno za bolje razumijevanje “zatvorenoga kruga nasilja” u islamu, što je danas evidentno.

Objavljeno
2020-06-23
Rubrika
Kategorizirani radovi