Svezak 73 Br. 4 (2018): Obnovljeni Život, 2018, 73(4), 433-576