Prijave priloga

Registracija i prijava su obavezne ukoliko želite predati članak putem ovog sustava te u svakom trenutku biti u mogućnosti provjeriti trenutno stanje prijavljenih priloga.

Uvjeti za predaju priloga

Kao dio postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi sukladnost priloga koji prijavljuju sa svim sljedećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smjernica prijave mogu biti vraćene.
  • Prijavljeni članak nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzentskom postupku u nekom drugom časopisu.
  • Rad je u Microsoft Word dokumentu.
  • Autor ima potvrdu o lektoriranju (za radove na stranom jeziku).
  • Rad je pisan u skladu s Uputama za autore koje se mogu naći na stranici Za autore.
  • Jamčim da je rad isključivo moje autorsko djelo/suautorsko djelo koje je u potpunosti samostalno napisano uz naznaku punog naziva izvora drugih autora i dokumenata koji su korišteni u izradi rada.
  • Dajem pravo na prvu objavu ovoga rada Zborniku u tiskanom i elektroničkom obliku uz zadržavanje mojega autorskog prava na objavljeni rad. Rad koji je prihvaćen za objavu ili je već objavljen u Zborniku, autor(i) mogu objaviti u drugim publikacijama samo uz suglasnost Uredništva Zbornika i uz naznaku prve objave rada u Zborniku.

Smjernice za autore

Svi radovi se prilažu u elektroničkom obliku putem Open Journal Systems.

Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.

Izjava o privatnosti

Imena i adrese e-pošte unešene na ovim stranicama časopisa koristit će se isključivo u navedene svrhe časopisa i neće biti na raspolaganju za bilo koju drugu svrhu ili za bilo koju drugu stranku.