O časopisu

Fokus i područje djelovanja

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci znanstveni je časopis u izdanju Pravnog fakulteta u Rijeci. Časopis objavljuje znanstvene i stručne radove. Glavni je cilj časopisa unaprijediti znanstvenu komunikaciju u području prava i doprinijeti razvoju i proučavanju pravne znanosti u Hrvatskoj, Europskoj Uniji i široj akademskoj zajednici. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci objavljuje radove iz područja pravnih i srodnih društvenih znanosti, ako tematikom doprinose području prava. Časopis prima rukopise na hrvatskom, engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku, a može prihvatiti za objavljivanje rukopis i na nekom drugom stranom jeziku.

Povijest

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izlazi kontinuirano od 1980. godine. Od 1995. do 2015. godine tiskao se dvaput godišnje. Od 2016. godine tiska se tri puta godišnje u nakladi od 300 primjeraka. Od godišta 26., br. 2 (2005.) Zbornik izlazi u tiskanom i elektroničkom izdanju., Zbornik je priznat kao znanstveni časopis po vrsnoći izjednačen s međunarodno priznatim publikacijama i na razini Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilišta u Rijeci

Indeksiranost

Časopis je indeksiran u: 

Web of Science Core Collection (WoSCC) - Emerging Sources Citation Index (ESCI); HeinOnline - Law Journal Library i Index to Foreign Legal Periodicals; Sociological Abstracts (Proquest); Worldwide Political Science Abstracts (Proquest); Linguistics and Language Behavior Abstracts (Proquest); Political Science Complete (EBSCO); Directory of Open Access Journals (DOAJ) i Hrčak – portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Sponzori

Objavljuje se uz financijsku potporu Sveučilišta u Rijeci.

Učestalost izdavanja

Br. 1 - Travanj

Br. 2 - Kolovoz

Br. 3 - Prosinac

Otvoreni pristup 

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci časopis je u otvorenom pristupu i licenciran je u skladu s  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 licencom. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik.

Radove objavljene u časopisu Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na mrežne stranice časopisa i Hrčka.