Etička načela

Objava članaka u časopisu s dvostrukom anonimnom recenzijom osnovni je model objave u našem časopisu “Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci”.
Potrebno je osigurati primjenu standarda etičkog postupanja svih strana koje sudjeluju u postupku objave: autora, urednika časopisa, recenzenata i izdavača.
Naša Izjava o etici objave izrađena je sukladno COPE Smjernicama o najboljoj praksi za urednike časopisa (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors).

Izjava o etici objave i zloporabama u postupku objave radova