PRVENSTVO PRAVA PRED IDEJAMA DOBRA

NOVI POGLED NA PRAVNI KONSTRUKTIVIZAM JOHNA RAWLSA

Autor(i)

  • Petar Popović Fakultet kanonskog prava, Papinsko sveučilište Sveti križ, Rim, Italija

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.2

Ključne riječi:

John Rawls; prvenstvo ispravnosti pred idejama dobra; pravni konstruktivizam; naravno pravo

Sažetak

U radu se analizira pojam prava u političkoj koncepciji pravednosti Johna Rawlsa. Nakon analize Rawlsovih relevantnih tekstova koji sadrže određene sastavnice argumenta o pojmu prava kao institucije, pravnog sustava, pravnih normi i pravâ osoba, kao i sekundarne literature o tim tekstovima, istražuje se metajuridičko utemeljenje Rawlsove koncepcije prava. Potom se argumentira kako je Rawlsov argument za prvenstvo ispravnoga pred idejama dobra ključna teza za ispravno shvaćanje njegova pravnoga konstruktivizma. Utvrđuje se kako se u njegovoj misli može s punim pravom govoriti o, tzv. prvenstvu prava pred idejama dobra. Analizira se i Rawlsovo shvaćanje prirodnoga prava. Zaključno
se vrednuju rezultati članka s obzirom na pitanje o smještanju Rawlsovog pojma prava u suvremene pravno-filozofske debate.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2020-09-25

Kako citirati

Popović, P. (2020). PRVENSTVO PRAVA PRED IDEJAMA DOBRA: NOVI POGLED NA PRAVNI KONSTRUKTIVIZAM JOHNA RAWLSA. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1011–1029. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.2