U PRAVU I O PRAVU

STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA

Autor(i)

  • Barbara Herceg Pakšić Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.4

Ključne riječi:

pravo; pravna znanost; objava znanstvenih radova; kategorizacija radova; izbor znanstvenika u viša zvanja

Sažetak

Važnom promjenom evaluacijskih uvjeta koju je donio Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz 2017., znanstvenici u polju pravo počeli su publiciranje svojih radova promatrati na drukčiji način - kroz bodovanje, novu kategorizaciju i indeksiranost u časopisa za objavu u bazama poput Scopusa ili WoSCC-a. Istodobno, to je zahtijevalo i prilagodbu znanstvenih časopisa istim proklamiranim uvjetima. Time su obilježja hrvatskoga pravnoznanstvenog realiteta kad je riječ o publicistici postala uvjetovana nastojanjima da se podvrgnu standardizaciji i metrici, no istodobno, bez uvažavanja osobitosti koje su inherentne pravu kao disciplini, od čega je temeljna ona o primarnoj
nacionalnoj orijentiranosti. Rad donosi normativnu analizu prethodnih i
pozitivnih uvjeta vezanih za vrednovanje publiciranih radova u polju pravo kao i rezultate istraživanja dobivenih ispitivanjem pravnih znanstvenika na četiri pravna fakulteta u Republici Hrvatskoj. Spoznaje dobivene istraživanjem donose obilježja prethodnoga modaliteta publiciranja pravnih znanstvenika u Hrvatskoj u svjetlu novih uvjeta te ukazuju kako će navedene promjene utjecati na buduće publiciranje u polju pravu.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2020-09-25

Kako citirati

Herceg Pakšić, B. (2020). U PRAVU I O PRAVU: STANJE I PERSPEKTIVE U POLJU PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U SVJETLU VALIDACIJSKIH NORMATIVNIH UVJETA. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1053–1071. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.4