UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM

Autor(i)

  • Darja Senčur Peček Pravni fakultet Sveučilišta u Maribor
  • Sandra Laleta Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Karla Kotulovski Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.6

Ključne riječi:

privremeni agencijski rad; ugovor o radu; ugovor o ustupanju radnika; Hrvatska; Slovenija; pravo Europske unije; usporedno pravo

Sažetak

U radu se obrađuju ugovorni odnosi u vezi s privremenim agencijskim radom, i to posebnosti ugovora o radu između agencije (kao poslodavca) i radnika, ugovorni odnos između agencije i korisnika te faktični odnos između korisnika i agencijskih radnika. Ti su ugovorni odnosi analizirani s aspekta hrvatskoga i slovenskog radnog prava, prava EU-a i dobre prakse nekoliko europskih država.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2020-09-25

Kako citirati

Senčur Peček, D., Laleta, S., & Kotulovski, K. . (2020). UGOVORNI ODNOSI U VEZI S PRIVREMENIM AGENCIJSKIM RADOM. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1101–1127. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.6