PRAVNE POSLJEDICE PROVJERE PUTNIKOVIH PUTNIH ISPRAVA U ZRAČNIM LUKAMA

OPRAVDANOST RAZLOGA ZA USKRAĆIVANJE UKRCAJA NA LET

Autor(i)

  • Željka Primorac Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.7

Ključne riječi:

provjera putnih isprava putnika; zračne luke; uskraćivanje ukrcaja na let

Sažetak

Autorica se u radu bavi pravnoteorijskom elaboracijom suzbijanja nezakonite migracije putnika u zračnom prijevozu (s naglaskom na državljane trećih zemalja) ukazujući na modalitete i pravne posljedice provođenja provjere valjanosti i vjerodostojnosti putnikovih putnih isprava prema najnovijim rješenjima schengenske pravne stečevine te ocjenjujući ulogu zračnog prijevoznika u zaštiti vanjske granice EU. Autorica ukazuje na nedovoljnu pravnu reguliranost pojmova „neodgovarajuća putna dokumentacija“ i „potrebne putne isprave“
preispitujući pravne učinke posjedovanja i predočenja neodgovarajuće putne dokumentacije kao opravdanog razloga uskraćivanja ukrcaja putnika na let prema rješenjima Uredbe (EU) 261/2004 i tumačenjima predmetne odredbe prema rješenjima Smjernica iz 2016. U tom kontekstu, cilj je rada ukazati na aktualne promjene u pogledu privatnopravne zaštite putnika prema važećim europskopravnim rješenjima, ali i na najnoviji postupak pred Sudom EU-a (slučaj C-584/18) glede tumačenja pojedinih rješenja europskopravnih propisa
važećih za ovu problematiku (Uredbe (EU) 261/2004 i Uredbe (EU) 2016/399). Završno se analiziraju obveze zračnog prijevoznika snositi financijske sankcije (novčane kazne) u slučaju prijevoza putnika bez potrebne putne isprave te predlažu rješenja de lege ferenda.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2020-09-30

Kako citirati

Primorac, Željka. (2020). PRAVNE POSLJEDICE PROVJERE PUTNIKOVIH PUTNIH ISPRAVA U ZRAČNIM LUKAMA: OPRAVDANOST RAZLOGA ZA USKRAĆIVANJE UKRCAJA NA LET. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1131–1148. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.7