RIJEČKI NACRT KONVENCIJE O ODGOVORNOSTI PODUZETNIKA-BRODARA NUKLEARNIH BRODOVA

KASNI REKVIJEM

Autor(i)

  • Jakub Handrlica Pravni fakultet, Karlovo sveučilište, Prag

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.8

Ključne riječi:

odgovornost za nuklearnu štetu; nuklearni brodovi; međunarodno nuklearno pravo; međunarodno pomorsko pravo; načela odgovornosti

Sažetak

U Rijeci je pred šezdeset godina od 20. do 26. rujna 1959. održana devetnaesta konferencija Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International). Suočavajući se s izazovima proizašlim iz korištenja nuklearne energije u pomorskom prijevozu (posebice vezano uz korištenje nuklearnih reaktora kao izvora prijevoza u putničkim i vojnim brodovima, na konferenciji je usvojen jedan nacrt, čiji je cilj
bio dotaći se odgovornosti poduzetnika-brodara nuklearnih brodova. Taj je nacrt reflektirao činjenicu da se odgovornost poduzetnika-brodara nuklearnih brodova znatno razlikuje od odgovornosti koja proizlazi iz nuklearnih reaktora smještenih na čvrstom tlu. Ovaj nacrt, koji je kasnije u pravnoj literaturi postao poznat kao „Riječki nacrt”, predvidio je temeljna načela odgovornosti za poduzetnike-brodare nuklearnih
brodova. Odigrao je i veliku ulogu u kasnijem razvoju međunarodnog nuklearnog prava, posebice pri usvajanju briselske Konvencije o odgovornosti poduzetnika-brodara nuklearnih brodova na jedanaestoj sjednici Diplomatske konferencije za pomorsko pravo 1962. godine. Utjecao je i na sadržaj nekih drugih bilateralnih sporazuma. Šezdeseta obljetnica Riječkog nacrta izvrsna je prilika za preispitivanje njegovih načela kao i njegovog utjecaja na daljnji razvoj međunarodnog nuklearnog prava.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2020-09-30

Kako citirati

Handrlica, J. . (2020). RIJEČKI NACRT KONVENCIJE O ODGOVORNOSTI PODUZETNIKA-BRODARA NUKLEARNIH BRODOVA: KASNI REKVIJEM. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1153–1170. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.8