SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE

Autor(i)

  • Vanja Smokvina Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Magdalena Čunčić

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.9

Ključne riječi:

socijalna politika; socijalne investicije; socijalna Hrvatska; Europska unija

Sažetak

Autori u radu ističu važnost socijalnih intervencija kao mjera socijalne politike u svladavanju izazova suverenoga društva. Naglasak je dan na mjere poput dječjeg doplatka, naknada za roditeljski dopust, subvencioniranje stambenih kredita mladih obitelji te druge mjere pronatalitetne i obiteljske politike ne samo na državnoj, već i na lokalnoj razini.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2020-09-30

Kako citirati

Smokvina, V., & Čunčić, M. . (2020). SUVREMENI IZAZOVI U PROVOĐENJU SOCIJALNE POLITIKE S POSEBNIM NAGLASKOM NA MJERE SOCIJALNE INTERVENCIJE. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 40(3), 1175–1204. https://doi.org/10.30925/zpfsr.40.3.9