KRITERIJI ZA IZRICANJE ODGOJNIH MJERA

Autor(i)

  • Ljiljana Mikšaj-Todorović Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kriminologiju, Zagreb, Hrvatska
  • Maja Vučić Blažić Centar za pružanje usluga u zajednici, Zagreb-Dugave, Hrvatska

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.41.2.1

Ključne riječi:

maloljetnici; kaznena djela; kriteriji; odgojne mjere; izvješća

Sažetak

U radu se polazi od suvremene filozofije tretmana mladih počinitelja kaznenih djela koja se temelji na spoznaji da je najprimjerenija i najučinkovitija intervencija ona koja se oslanja na njihove specifične potrebe i potencijale. Da bi sud za maloljetnike mogao donijeti najbolju odluku o odgojnoj mjeri, potrebni su mu relevantni podatci. U radu su analizirana izvješća centara za socijalnu skrb u smislu njihove informativnosti, te preklapanje prijedloga odgojnih mjera stranaka u postupku s odlukama suda. Prema očekivanju, izvješća su nestrukturirana, neujednačena i nepotpuna. Od 149 očekivanih podataka, sudovima je prosječno dostavljena tek četvrtina. Usprkos tomu, preklapanja prijedloga odgojnih mjera različitih dionika s odlukama suda vrlo su visoka.
Svrha je ovoga rada, nakon istraživačkim postupkom utvrđene i opravdano očekivane (ne)adekvatnosti u procesu prikupljanja podataka kao i podataka potrebnih sudovima, ponuditi održivi model koji će rezultirati kvalitetnim prikupljenim podatcima. Model je opisan u radu.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2020-10-14

Kako citirati

Mikšaj-Todorović, L., & Vučić Blažić, M. (2020). KRITERIJI ZA IZRICANJE ODGOJNIH MJERA. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 41(2), 445–465. https://doi.org/10.30925/zpfsr.41.2.1