PRISTUP IMPLEMENTACIJI MEĐUNARODNIH PRAVNIH INSTRUMENATA U PODRUČJU KONTROLE NAD UPRAVOM

Autor(i)

  • Blerton Sinani South East European University u Tetovu, Pravni fakultet, Tetovo, Sjeverna Makedonija

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.41.2.10

Ključne riječi:

međunarodno pravo; kontrola; uprava; ljudska prava

Sažetak

U svim zemljama u kojima je prihvaćena vladavina prava uprava je podvrgnuta pravu i nadzoru od strane sudova na istim temeljima kao i pojedinac/građanin, u skladu s principom supremacije prava. Autor prikazuje samo najvažnije instrumente u području međunarodnog prava koji se tiču kontrole nad upravom, koji osiguravaju nadzor nad ostvarenjem zaštite ljudskih prava u zemlji koja je ramificirala dotične
instrumente. Stoga ratifikacija i inkorporacija međunarodnih normativnih pravnih instrumenata u obliku konvencija u nacionalni pravni poredak, poput Europske konvencije o ljudskim pravima, postavlja obvezu državi za poštivanjem ili zaštitom prava garantiranih Konvencijom, kao i presuda Europskog suda za ljudska prava koji se brine o interpretaciji i pravilnoj primjeni Konvencije, relevantnih standarda za procjenu učinkovitosti i uspješnosti javne uprave postavljenih u presudama Europskog suda za ljudska prava. Ove bi presude trebale služiti kao smjernice za poboljšanje pravne regulacije i, pod određenim okolnostima, omogućiti izbjegavanje upravnih sporova pred nadležnim domaćim sudovima, ako je to objektivno moguće.
Međutim, zbog određenih razloga, koji će biti elaborirani u ovome članku, može doći do devijacija i zbog toga, sudski nadzor znači nadzor od strane upravnih sudova s ciljem osiguranja zakonitosti kao i osiguranja zaštite i ostvarenja prava i pravnih interesa građana u sferi upravnog prava.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2020-10-14

Kako citirati

Sinani, B. (2020). PRISTUP IMPLEMENTACIJI MEĐUNARODNIH PRAVNIH INSTRUMENATA U PODRUČJU KONTROLE NAD UPRAVOM. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 41(2), 631–648. https://doi.org/10.30925/zpfsr.41.2.10