ČEDOMORSTVO U KAZNENOM ZAKONU IZ 1852. PRAVNO UREĐENJE I SUDSKA PRAKSA U HRVATSKOJ I SLAVONIJI

Autor(i)

  • Dunja Milotić Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Mateo Vlačić Odvjetnički vježbenik

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.4

Ključne riječi:

čedomorstvo, Kazneni zakon iz 1852., Hrvatska i Slavonija, zataja poroda, zakonitost djeteta, statistički podaci o čedomorstvu

Sažetak

Cilj je ovoga rada analizirati uređenje čedomorstva u Kaznenom zakonu o zločinima, prijestupima i prekršajima iz 1852., koji se primjenjivao u Hrvatskoj i Slavoniji od 1852. pa sve do 1929. godine, kada je zamijenjen Krivičnim zakonikom za Kraljevinu Jugoslaviju. Osim normativnog okvira, u radu se analizira i relevantna sudska praksa, pod čime se misli na one slučajeve u kojima su sudovi iznjedrili i razložili načelna shvaćanja o čedomorstvu. Primjeri iz sudske prakse prvotno obuhvaćaju presude najviših sudova, ali i slučajeve koji su u tadašnjim komentarima kaznenog zakona i udžbenicima bili istaknuti kao relevantni za određivanje spornih obilježja bića čedomorstva. Ti primjeri upućuju na načine i motive počinjenja čedomorstva te pružaju uvid u osobna i sociodemografska obilježja počiniteljica. Napokon, analizom dostupnih statističkih publikacija, u onom opsegu koji dopušta statistika kao kriminološka metoda, upućuje se na rasprostranjenost i učestalost čedomorstva na području Hrvatske i Slavonije. Statistički podaci ne daju potpunu sliku jer je u prirodi čedomorstva potaja pa je tamna brojka (tj. nepoznati i neotkriveni kriminalitet) sigurno visoka.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-06-07

Kako citirati

Milotić, D., & Vlačić, M. (2021). ČEDOMORSTVO U KAZNENOM ZAKONU IZ 1852. PRAVNO UREĐENJE I SUDSKA PRAKSA U HRVATSKOJ I SLAVONIJI. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 42(1). https://doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.4