PRAVO NA SASLUŠANJE I IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA U POSEBNIM OVRŠNIM POSTUPCIMA RADI PREDAJE DJETETA I OSTVARIVANJA OSOBNIH ODNOSA S DJETETOM

Autor(i)

  • Katarina Knol Radoja Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.9

Ključne riječi:

pravo na salušanje, pravo djeteta na izražavanje mišljenja, pravo na pristup sudu, posebni ovršni postupci

Sažetak

U radu se analiziraju međunarodni propisi i sudska praksa Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te odredbe hrvatskog Obiteljskog zakona u svezi prava na saslušanje i izražavanje mišljenja djeteta u postupku ovrhe radi predaje djeteta i ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom. Sukladno tom Zakonu, u postupku radi predaje djeteta sud može prije određivanja sredstava ovrhe saslušati osobu protiv koje se ovrha provodi. Po pitanju prava djeteta na izražavanje mišljenje u tom postupku propisano je da sud može, s obzirom na okolnosti slučaja tijekom postupka ovrhe, dijete uputiti na razgovor sa stručnom osobom. S druge strane, u postupku ovrhe radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom sud je dužan prije donošenja rješenja zakazati ročište na kojemu će osobno saslušati stranke kako bi utvrdio činjenice i procijenio sve okolnosti te je dužan djetetu omogućiti da izrazi mišljenje. Zaključno se iznosi da postupci radi ovrhe, posebice zbog njihove prirode (osobni i emocionalni), trebaju biti hitni i što jednostavniji. Prilikom njihove provedbe, dijete, kao niti stranke u postupku ne bi trebalo apsolutno onemogućiti u ostvarenju prava na saslušanje i izražavanje mišljenja, međutim, niti sud ne bi trebao biti obvezan održati ročište na kojem će saslušati stranku i omogućiti djetetu izražavanje mišljenje ako to nije nužno za razjašnjenje slučaja. Isto bi trebalo ovisiti o diskrecijskoj ocjeni suda s obzirom na okolnosti slučaja i uvažavajući dobrobit djeteta. Autorica rada stoga predlaže izmjenu odredbe o saslušanju u postupku radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom na način da sud koji provodi ovrhu može saslušati stranke te omogućiti djetetu da izrazi svoje mišljenje, a sve radi zaštite interesa i dobrobiti djeteta.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-06-07

Kako citirati

Knol Radoja, K. (2021). PRAVO NA SASLUŠANJE I IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA U POSEBNIM OVRŠNIM POSTUPCIMA RADI PREDAJE DJETETA I OSTVARIVANJA OSOBNIH ODNOSA S DJETETOM. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 42(1). https://doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.9