STAROSNE GRANICE KRIVIČNO-PRAVNOG MALOLJETSTVA U UPOREDNOM PRAVU

Autor(i)

  • Vedad Gurda Univesity of Tuzla, Faculty of Law

Sažetak

U radu je dat uporedno-pravni prikaz starosnih granica krivično-pravnog
maloljetstva, kao dobnog okvira u kojem mlade osobe, zbog svoje nedoraslosti,
uživaju posebni (povlašteni) krivično-pravni status. Kada je riječ o donjoj
granici, kao granici nastupanja krivično-pravnog maloljetstva i odgovornosti,
ona se kreće od šest ili sedam godina u pojedinim državama, pa sve do osamnaest
godina. U većini evropskih država ova granica se veže za uzrast od 14 godina,
što predstavlja minimalnu dob sposobnosti za kršenje krivičnog zakona koju
predlaže Komitet UN za prava djeteta. U uporednom pravu značaj ove starosne
granice je u pojedinim zakonodavstvima relativiziran propisivanjem dviju ili
više takvih granica (u zavisnosti od težine krivičnih djela ili zbog primjene doli
capax doktrine), kao i primjenom još nekih rješenja. S druge strane, u većini
država krivično-pravno maloljetstvo traje do navršenih osamnaest godina,
premda u pojedinim državama u SAD-u i nekim drugim vanevropskim državama
ono prestaje i ranije. Značaj ove granice u pojedinim zakonodavstvima je
relativiziran mogućnošću primjene maloljetničkog krivičnog prava i na (mlađe)
punoljetne osobe, ali i mogućnošću upućivanja (transfera) maloljetnika na
postupanje krivičnih sudova opće nadležnosti („sudova za odrasle“) i prije
prestanka maloljetstva. U radu su analizirani međunarodni standardi koji
se odnose na ova pitanja, kao i legislativna rješenja u državama iz regiona.
Zaključno je konstatirano kako su rješenja koja sadrže maloljetnička krivična
zakonodavstva država s prostora bivše SFRJ usklađena s međunarodnim
standardima iz ove oblasti

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-02-02

Kako citirati

Gurda, V. (2021). STAROSNE GRANICE KRIVIČNO-PRAVNOG MALOLJETSTVA U UPOREDNOM PRAVU. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 41(3), 781–802. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/14425