PRIJEDLOG IZMJENE ODREDABA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE O DIJELJENJU POSLOVNIH PROSTORA, IT OPREME TE IT SUSTAVA KAO I KORIŠTENJU ISTIH PRUŽATELJA IT USLUGA I ISPORUČITELJA IT OPREME IZMEĐU NEOVISNOG OPERATORA PRIJENOSA I OSTALIH SUBJEKATA VERTIKA

Autor(i)

  • Tomislav Jakšić Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Daša Vrzić Odvjetnica u Zagrebu

Ključne riječi:

neovisni operator prijenosa; tržište električne energije; operator prijenosnog sustava; povezana društva.

Sažetak

Neovisni operator prijenosa jedan je od tri moguća načina odvajanja operatora prijenosnog sustava od ostalih subjekata u vertikalno integriranoj strukturi. Hrvatski operator prijenosnog sustava odvojen je od vertikalno integrirane strukture upravo primjenom modela neovisnog operatora prijenosa. Imajući u vidu skoru potrebu širih izmjena i dopuna domaćega zakonodavnog okvira koji uređuje tržište električne energije u radu se kritički razmatraju određeni problematični aspekti takvog odvajanja, primjerice, pravila o dijeljenju informacijskih sustava (softvera), računalne, mrežne i sigurnosne infrastrukture (hardvera), kao i korištenju usluga istih savjetnika i vanjskih izvođača. Analizom postojećih europskih pravnih pravila kao i zakonskih rješenja usporedivih država članica, rad pruža konkretne de lege ferenda prijedloge za moguće buduće pravno uređenje razmatranih aspekata predmetnog odvajanja neovisnog operatora prijenosa od ostatka vertikalno integrirane strukture.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-02-02

Kako citirati

Jakšić, T. ., & Vrzić, D. . (2021). PRIJEDLOG IZMJENE ODREDABA ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE O DIJELJENJU POSLOVNIH PROSTORA, IT OPREME TE IT SUSTAVA KAO I KORIŠTENJU ISTIH PRUŽATELJA IT USLUGA I ISPORUČITELJA IT OPREME IZMEĐU NEOVISNOG OPERATORA PRIJENOSA I OSTALIH SUBJEKATA VERTIKA. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 41(3), 693–712. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/14444