POJAVNOST DISKRIMINACIJE U HRVATSKOJ I UPOZNATOST GRAĐANA S ANTIDISKRIMINACIJSKIM ZAKONODAVSTVOM

Autor(i)

  • Sanja Bježančević Poljoprivredni institut Osijek

Ključne riječi:

diskriminacija, načelo zabrane diskriminacije; antidiskriminacijsko pravo; mehanizmi zaštite; javna svijest o antidiskriminacijskom zakonodavstvu.

Sažetak

Načelo zabrane diskriminacija temelj je suvremenog sustava zaštite ljudskih prava i sloboda i svi najvažniji međunarodno pravni ugovori koji uređuju pitanje zaštite ljudskih prava proklamiraju ovo načelo. Kao jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, zabrana diskriminacije uređena je Zakonom o suzbijanju diskriminacije. Iako su zakonodavni okvir i mehanizmi zaštite od diskriminacije zadovoljavajući, stanje diskriminacije bitno je drugačije. Istraživanje provedeno na uzorku od 761 punoljetnom ispitaniku pokazuje da je diskriminacija u hrvatskom društvu snažno prisutna te da češće pogađa osobe ženskog spola. Osim po spolu, uzorak je stratificiran i po dobi, stupnju obrazovanja te njihovom radnom statusu i upravo te tri kategorije pokazuju značajan utjecaj na upoznatost ispitanika sa postojanjem zakonodavnog okvira zaštite od diskriminacije. Hi-kvadrat testom ispitana je veza između upoznatosti ispitanika sa zakonodavnim okvirom i mehanizmima zaštite od diskriminacije te njihovim postupanjem kao žrtava diskriminacije. Iz rezultata istraživanja je vidljivo da je nepovjerenje u sustav i institucije države glavni razlog nepostupanja žrtava diskriminacije što jasno pokazuje potrebu snažnijeg zalaganja svih dionika i kreiranje cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-02-02

Kako citirati

Bježančević, S. (2021). POJAVNOST DISKRIMINACIJE U HRVATSKOJ I UPOZNATOST GRAĐANA S ANTIDISKRIMINACIJSKIM ZAKONODAVSTVOM . Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 41(3), 713–738. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/14452