KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM I POSLOVNA SPOSOBNOST OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

SUVREMENI IZAZOVI

Autor(i)

  • Sandra Fabijanić Gagro Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
  • Marissabell Škorić Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Ključne riječi:

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; osobe s duševnim smetnjama; poslovna sposobnost; izvješća država stranaka, zamjensko i potpomognuto odlučivanje.

Sažetak

Prvi međunarodni dokument koji je na polju zaštite ljudskih prava usvojen u 21. stoljeću bila je Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Ona svojim strankama nalaže obvezu stvaranja uvjeta koji će omogućiti da osobe s duševnim smetnjama konačno ostvare svoja prava, volju i sklonosti na ravnopravnoj osnovi s ostalim članovima društva. Rad je podijeljen u dva dijela: u prvom dijelu izlaže se novi koncept poslovne sposobnosti propisan u čl. 12. Konvencije u kojem se uloga države sagledava kroz preuzete obveze realizacije brže i učinkovitije promjene paradigme u pristupu zaštiti prava ovih osoba te pomaka od zamjenskog ka potpomognutom odlučivanju. Drugi dio rada bavi se tumačenjem i primjenom čl. 12 u državama strankama. S kojim se izazovima države pritom susreću i koliko uspješno udovoljavaju obvezama iz Konvencije, u radu se analizira kroz razradu izvješća pojedinih država o implementaciji čl. 12. te stavova i preporuka Odbora za zaštitu osoba s invaliditetom.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-02-02 — Ažurirano 2021-02-22

Verzije

Kako citirati

Fabijanić Gagro, S., & Škorić, M. (2021). KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM I POSLOVNA SPOSOBNOST OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA : SUVREMENI IZAZOVI. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 41(3), 759–780. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/14464 (Original work published 02. veljača 2021.)