LOJALNA SURADNJA INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE PRI PROVOĐENJU ČLANKA 7. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI

Autor(i)

  • Stjepan Novak Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Ključne riječi:

članak 7. UEU-a; članak 13. UEU-a, lojalna suradnja institucija Unije; praksa Suda EU-a

Sažetak

Cilj je ovoga rada istražiti je li suradnja institucija Unije u vezi s provođenjem
i poboljšanjem učinkovitosti članka 7. UEU-a sukladna s načelom lojalne
suradnje te može li Sud EU-a, štiteći načelno lojalne suradnje između institucija,
posredno ojačati učinkovitost članka 7. UEU-a i zaštititi temeljne vrijednosti iz
članka 2. UEU-a. U tu se svrhu u radu, nakon uvodnoga dijela, istražuje kako su
institucije Unije pokušale poboljšati učinkovitost članka 7. UEU-a te analizira
međusobna suradnja koju su pritom ostvarile. U trećem se dijelu ukazuje na
praksu Suda EU-a o pitanju lojalne suradnje institucija Unije te se primjenjuju
zaključci koji proizlaze iz nje povezani s institucionalnom suradnjom iz članka
7. UEU-a. Autor zaključuje kako ta suradnja ne odgovara zahtjevu lojalne
suradnje iz članka 13. UEU-a, ali i kako bi Sud EU-a, osnažujući obvezu lojalne
suradnje institucija Unije, posredno mogao poboljšati učinkovitost članka 7.
UEU-a

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-02-02

Kako citirati

Novak, S. (2021). LOJALNA SURADNJA INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE PRI PROVOĐENJU ČLANKA 7. UGOVORA O EUROPSKOJ UNIJI. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 41(3), 827–846. Preuzeto od https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/zpfsr/article/view/14471