INSTRUMENTI ZAŠTITE VJEROVNIKA DRUŠTAVA KAPITALA KOJA SUDJELUJU U PREKOGRANIČNIM PRIPAJANJIMA I SPAJANJIMA U POLJSKOM TE SLOVAČKOM PRAVU

Autor(i)

  • Mateusz Żaba Fakultet prava i uprave Šleskog sveučilišta u Katowicama

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.10

Ključne riječi:

prekogranično pripajanje; prekogranično spajanje; zaštita vjerovnika; poljsko zakonodavstvo; slovačko zakonodavstvo; institucionalna zaštita interesa vjerovnika društva; individualna zaštita interesa vjerovnika društva

Sažetak

Prekogranična pripajanja i spajanja sve su češći predmet analize u pravnoj
doktrini država članica Europske unije. Pripajanje i spajanje između društava
iz različitih država temelji se na načelu djelovanja jedinstvenog tržišta u
Europskoj uniji. Prekogranično pripajanje ili spajanje nosi sa sobom niz
pravnih posljedica i utječe na položaj dosadašnjih vjerovnika društava koja
sudjeluju u tim postupcima. U radu su detaljno obrađeni mehanizmi koji služe
zaštiti interesa vjerovnika društava kapitala koja sudjeluju u pripajanju i
spajanju prema poljskom i slovačkom zakonodavstvu. Pri izboru analiziranih
pravnih poredaka uzeto je u obzir da su te zemlje u posljednjih trideset godina
prošle preobliku državnog uređenja, stvorile nove mogućnosti za gospodarske
djelatnosti u sklopu slobodnoga tržišnog gospodarstva i postale države članice
Europske unije 1. svibnja 2004. U radu se ponajprije analizira zaštita interesa
vjerovnika na institucionalnoj i individualnoj razini. U posebnim su poglavljima
predstavljeni instrumenti povezani s opisanom tematikom, primjerice
odgovornost društva slijednika za obveze, odvojeno upravljanje imovinom,
prvenstveno pravo namirenja iz imovine društva dužnika i pravo zahtijevati
davanje osiguranja tražbina.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-06-07

Kako citirati

Żaba, M. (2021). INSTRUMENTI ZAŠTITE VJEROVNIKA DRUŠTAVA KAPITALA KOJA SUDJELUJU U PREKOGRANIČNIM PRIPAJANJIMA I SPAJANJIMA U POLJSKOM TE SLOVAČKOM PRAVU. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 42(1). https://doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.10