KONTRADIKTORNOST PRAVILA PARNIČNOG POSTUPKA ZA DOSUĐIVANJE TROŠKOVA U SLUČAJU DJELOMIČNOG POVLAČENJA TUŽBE

Autor(i)

  • Adis Poljić Sudac Osnovnog suda u Zvorniku, Bosna i Hercegovina

DOI:

https://doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.12

Ključne riječi:

parnica; troškovi; tužba; djelomično povlačenje; uspjeh.

Sažetak

Predmet je rada kontradiktornost pravila parničnog postupka za dosuđivanje
troškova u slučaju djelomičnoga povlačenja tužbe. Do utvrđivanja
kontradiktornosti dolazi se analizom pravila za odlučivanje o troškovima
parničnog postupka u slučaju djelomičnog povlačenja tužbe i pravila za
dosuđivanje troškova u slučaju djelomičnog uspjeha u parnici. Na hipotetičko
postavljenom primjeru ukazuje se na razlike do koji se dolazi primjenom tih
pravila. Na temelju pravila za tumačenje prava lex specialis derogat legi generali
i lex posterior derogat legi priori, dolazi se do zaključka da kod djelomičnog
povlačenja tužbe treba primijeniti pravila za dosuđivanje troškova parničnog
postupka u slučaju djelomičnog uspjeha.

##submission.additionalFiles##

Objavljeno

2021-06-07

Kako citirati

Poljić, A. (2021). KONTRADIKTORNOST PRAVILA PARNIČNOG POSTUPKA ZA DOSUĐIVANJE TROŠKOVA U SLUČAJU DJELOMIČNOG POVLAČENJA TUŽBE. Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta U Rijeci, 42(1). https://doi.org/10.30925/zpfsr.42.1.12